شرکت سهامی عام

مجمع عمومی فوق‌العاده را ملزم ساخته در صورت عدم رای به انحلال شرکت سرمایه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهد. مبحث سوم: انحلال شرکتانحلال شرکت به دو گونه اتفاق می‌افتد 1- انحلال اجباری 2- انحلال اختیاریانحلال اجباری به دو صورت انجام می‌شود.انحلال قبل از مواعد که شامل مواردذیل ادامه مطلب…

حقوق صاحبان سهام

مقرر شده در قانون برساند. ولی اگر افزایش سرمایه به تصویب نرسد و یا با وجود به تصویب رسیدن، شرکت نتواند ظرف مدت یک سال عملاً سرمایه شرکت را مطابق مقررات قانونی به حداقل مقرر شده در قانون برساند نمی‌تواند به بقای خود در قالب همان شرکت قبلی ادامه دهد. ادامه مطلب…

سهامداران

عبارت «کسانیکه »، «اشخاصیکه » و «مطالبه کنندگان مزایا » صحبت شده است در حالیکه اگر منظور قانونگذار از تقاضاکننده مزایا، موسسین می‌بود می‌توانست به جای عبارات فوق از عبارات موسسین استفاده نماید به عنوان مثال در قسمتی از ماده 77 آمده «کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند. ادامه مطلب…

شرکت سهامی عام

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          ت تجزیه سهام به قطعات سهم در عمل مصداق ندارد هر چند در هنگام افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، مبلغی به عنوان اضافه ارزش سهام هم به آن اضافه شود. تجزیه سهام ممکن است منجر به ادامه مطلب…

مشارکت در سود

بند هشتم: تقاضای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده از دادگاه 82 بند نهم: تقاضای تضمین دیون یا تعهد پرداخت دیون از شرکت 83 بند دهم: حق انجام معامله با شرکت یا انجام معاملات نظیر معاملات شرکت 83 بند یازدهم: تقاضای بطلان شرکت یا ابطال عملیات یا تصمیمات ادامه مطلب…

خرید پایان نامه رشته حقوق : رابطه نامشروع

در مورد نفقه اقارب اشعار میدارد که «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهی استطاعت منفق». اگر بخواهیم یک تعریف اجمالی از نفقه ارائه دهیم، میتوانیم بگوییم نفقه عبارت است از «تمهیداتی که شخص بموجب قانون ادامه مطلب…

خرید پایان نامه رشته حقوق : سازمان ملل متحد

توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ای را با کشورهای دیگر امضاء کرده است. در مورد انتقال غیرقانونی کودکان این توافق‌نامه‌ها، دول متعهد را به بازگرداندن کودک مکلف می‌سازد. در اجرای روح پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکانی که در امر قاچاق مواد مخدر به کار گرفته می‌شوند، قربانی تلقی می‌گردند نه مجرم. بنابراین مجازاتی برای کودک ادامه مطلب…

خرید پایان نامه رشته حقوق : کنوانسیون حقوق کودک

زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ ‌کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است».تمام برتری‌های مادی به بهای ضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دایمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن ادامه مطلب…

خرید پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت مبتنی بر تقصیر

نمی‌تواند تشخیص دهد، آیا نیازهای مادی معنوی کودک در حد متعارف جامعه برآورد شده است یا نه؟ گفتار اول: نظریه تقصیرحقوقدانان تعریف‌های گوناگونی از تقصیر ارائه کرده‌اند، برخی آن را تجاوز از تعهد پیشین، تجاوز از رفتار شخص محتاط و آگاه با رفتار انسان متعارض، تجاور قابل انتساب به مرتکب ادامه مطلب…

خرید پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت قراردادی

توان تأیید کرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع،نحوه مداخله اعم از میزان تقصیر است ؛ یعنی در محاسبه نحوه مداخله،یکی از عناصر میزان تقصیر به شمار می آید ؛اما علاوه بر آن،دادرس باید اوضاع و احوال دیگر،مانند وضعیت جسمانی هریک از اسباب و تلاش در ادامه مطلب…