بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

 مدیریت بازاریابی

اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

 فلسفه های بازاریابی

 دیدگاه مبتنی بر تولید

دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

 دیدگاه مبتنی بر محصول

برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

 دیدگاه مبتنی بر فروش

دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

 تفاوت مشتری با ارباب رجوع

مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

1-حق انتخاب :

مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

2 – استمرار حرکت:

وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

3 – ارتباط عاطفی:

مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

4 – ارتباط حقوقی متقابل:

در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

 

5 قدم سریع برای کاهش وزن آسان !

: 5 قدم سریع واسه کاهش وزن آسون !

: با این پنج تغییر کوچیک خیلی راحت وزن کم کنین …

 

 

۱- مقدار کالری دریافتی خود رو کنترل کنین. به جای گوشتای قرمز پرچرب، از گوشت مرغ و پرنده های دیگه استفاده کنین. لبنیات کم چرب رو جانشین شکلای جور واجور پرچرب اونا کنین. چند بار در هفته به جای هله هولهای پرکالری مانند کلوچه، چیپس، شیرینی و شکلات شکلای جور واجور میوه ها رو استفاده کنین.

۲- کمتر فست فود بخورین. در قدم اول اندازه فست فود خود رو کم کنین و بعد اندازه مصرف رو به بیشترین حد یه بار در ماه برسونین.

۳- مراقب کالری نوشیدنیای خود باشین. مصرف نوشابه ها، آبمیوهای صنعتی و دیگه نوشیدنیای پرکالری رو محدود کنین.

۴- فعال تر شید. بازی و فعالیتی رو که دوست دارین، انتخاب کنین مانند شنا، پیاده روی، دوچرخه سواری، فوتبال، والیبال و… و وقتی واسه فعالیت بدنی روزانه خود مشخص کنین و از انجام دادن اون لذت ببرین. واسه پیشگیری از کنار گذاشتن اون، تنوع رو در فعالیت بدنی خود وارد کنین.

۵ – آگاهانه خرید کنین. بسته های خوراکی اندازه کوچیک بخرین. با خوندن برچسبای غذایی، خوراکیای سالم تر و کم کالری تر رو انتخاب کنین.

 

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکا

  • مطالب در رابطه

5 قدم ساده برای سوزاندن ۶۰۰ کالری در روز | رژیم غذایی

5 قدم ساده واسه سوزوندن ۶۰۰ کالری در روز

کالری سوزی

سالم تره که این کالریا رو در طول چند روز هفته از دست بدین، چون کاهش وزن سریع، ناسالم، و معمولا موقتیه. اگه هدفتون اینه که روزی ۶۰۰ کالری بسوزونین، حتما واسه تامین سوخت تمریناتنان، کالری کافی مصرف کرده و قبل از شروع برنامه، با پزشکتون مشورت کنین.

قدم اول

هر روز ۳۰۰ کالری کمتر بخورین، و این کار رو با کم شدن ۱۰ تا ۱۵ درصد از اندازه های سهم غذاتون شروع کنین، و بجای اینکه در طول روز سه وعده غذای بزرگ بخورین، هر ۳ تا ۴ ساعت چیزی بخورین. از غذاهایی که در هر وعده بیشتر از ۴۰۰ کالری دارن، دوری کنین. به آرومی غذا بخورین، و به محض اینکه احساس گرسنگی تون برطرف شد، از خوردن دست بکشین. از برچسب تغذیه ای روی مواد غذایی، واسه تعیین مقدار کالری موجود در هر ماده غذایی استفاده کنین.

قدم دوم

واسه وعده های غذایی و میان وعده هاتون، مواد غذایی بسیار مغذی انتخاب کنین. غذاهای بسیار مغذی، کم شکر و کم کالری هستن، اما با ویتامینا، مواد معدنی و آنتی اکسیدان هایی که دارن، به تأمین سوخت فعالیتا و تمرینات شما کمک می کنن. سبزیجات، غلات کامل، پروتئین بدون چربی، میوه ها و اجناس لبنی کم چرب رو انتخاب کنین.

قدم سوم

هر روز ۳۰۰ کالری اضافه با ورزش بسوزونین. به گفته نشریات دانشکده پزشکی هاروارد، ورزشای هوازی شدید، بسکتبال، اسکی صحرایی و استپ ایروبیک با شدت بالا، در هر نیم ساعت واسه یه شخص ۷۰ کیلویی، حدود ۳۰۰ کالری می سوزونن. با یه سرعت متوسط که باعث می شه عرق کنین، اما مانع حرف زدنتون نمی شه، تمرین کنین.

قدم چهارم

فعالیت فیزیکی رو با بیشتر کارای روزانه تون ترکیب کنین. در پارکینگا، کمی دورتر پارک کنین، بجای به کار گیری آسانسور یا پله برقی از پله استفاده کنین، و هنگام صحبت با تلفن در خونه، راه برید. هر بهونه ای که می تونین واسه فعال بودن پیدا کنین.

قدم پنجم

واسه ساخت توده عضلانی و کمک به سوزوندن سریع تر کالری در روز، تمرینات قدرتی رو به برنامه هفتگی تون اضافه کنین. دو جلسه در هفته که شامل ۸ تا ۱۰ تمرین باشه و کل بدن شما رو نشونه بگیره، در نظر بگیرین. با ستایی که شامل ۸ تا ۱۲ تکرار باشن، می تونین به یافته های مورد نظرتون برسین.

جمع آوری و تنظیم : گروه ۷ گنج

www.7ganj.ir

.

منبع : 7ganj.org

5 قدم تا قلب سالم

تحقیقات نشون می دهد علاوه بر 58 میلیون آمریکایی گرفتار به مریضی های قلبی بقیه مردم هم نیازمند آموزش های پیشگیری از این مریضی هستن.

دکتر هولی آنارسون، مدیر مرکز و امداد قلب در انستیتو پرلمند در بیمارستان نیویورک عقیده داره 5 راهی که منتهی به سلامت قلب می شن عبارتند از:1- اندازه فشارخون تون رو بدونین: 

 

از دکترتان بخواین اندازه فشارخون، کلسترول و تری گلیسیرید مجاز شما رو اعلام کنه.

 

2- ورزش کنین: 

 دست کم 30 دقیقه پیاده روی در بیشتر روزای هفته خطر مرگ نابهنگام رو 50 درصد کاهش می دهد. فعالیت بدنی علاوه بر کاهش فشارخون، کلسترول، تری  گلیسیرید و استرس، باعث تقویت حافظه و روحیه و خواب راحت می شه.

 

3- بخندین:

15 دقیقه خندیدن با 30 دقیقه تمرین ایروبیک که باعث سلامت قلب می شه برابره. تحقیقات نشون داده خندیدن باعث تحریک مغز و ترشح هورمونی می شه که درد و نگرانی رو کاهش و کارکرد رگ های خونی رو افزایش می دهد.

 

4- به اندازه دور کمرتون توجه کنین: 

توجه به اندازه دور کمرتون خیلی موثره. چون رابطه مستقیمی با افزایش فشارخون، کلسترول و دچار شدن به دیابت داره.

 

5- خواب کافی داشته باشین: 

کمبود خواب باعث افزایش فشارخون و استرس، پرخوری و کاهش متابولیسم بدن می شه.

5 قدم تا رهایی از استرس

5 قدم تا خلاص شدن از استرس

همونجوری که میدونید استرس و نگرانی شروع هر نوع بیماریه که باید مراقب اون باشین و اونو کنترل کنین. در ادامه رهکارهای مناسبی براتون داریم.

پیشنهادایی از کارشناسان و پزشکان در مورد داشتن آرامش و رهایی از استرس در طول فعالیتای روزانه و زندگی

 

1- روانشناس و دکتر خود باشین

به این صورت که هر روز 5 دقیقه در گوشه ای هر زمان که خودتون مناسب میدونید و خود رو آروم کنین با یادآوری و گفتن نکات مثبت مربوط به خودتون فقط در مورد خودتون.

 

 2-از تکنولوژی دور شید

تموم لوازم و وسیله هایی که مربوط به تکنولوژی هستن رو از خود دور کرده و اونا رو خاموش کنین چون که این لوازم شما رو به فکر این میندازه که کسی نیاز به حضور شما و یا … داره و مانع از آرامش داخلی می شه.

 

 

 

3-به راحت ترین راه ممکن بشینین

راحت بشینین و چشماتون رو بسته نفسی عمیق بکشین و تلاش در پاکسازی ذهنتون از افکار پریشون و اضافه کنین.

 

4-ذهنتون رو پاک کنین

اگه پاکسازی ذهنتون مشکله دقیق شدن و فوکوس کردن بر چیز دیگه مثبتی مثل تنفس خود کنین.

 

 

  

5-در لحظه زندگی کنین

لحظه ها رو در لحظه سپری کنین و به همین الان و لذت تقویت ذهن و گسترش ظرفیت مغزتون فکر کنین.

تموم راونشناسان دنیا به این رسیدن کنترل و پایین آوردن فشار خون در طول روز چیزیه که باعث خلاقیت و به دنبال اون موفقیت می شه.

 


5 قدم تا خلاص شدن از استرس

4.6/5

14

منبع : اختصاصی نمناک/ن

5 قانون طلایی برای شما که بی‌خوابید

 برترینا: نیاز آدم به خواب و استراحت واسه رفع خستگی ها، تنشا و فشارهای روزمره یکی از انکارنشدنی ترین نیازهاست که رابطه مستقیمی با سلامت، تندرستی، نشاط و موفقیت در زندگی داره، پس کیفیت و کمیت خواب نقش بسیار زیادی در اندازه رضایت ما از زندگی داره. پیشنهاد می کنیم واسه داشتن خوابی آروم و عمیق به بخشی از قوانین فنگ شویی در چین باستان واسه بهداشت و سلامت خواب توجه کنین.

  رنگای جیغ رو از یاد ببرین

رنگایی مانند قرمز و نارنجی و طیفای وابسته به اون ازجمله رنگایی هستن که به کار گیری اونا در اتاق خواب مناسب نیس. این رنگا به دلیل خاصیت نشاط آور و محرکی که دارن مانع تمرکز فرد شده و موجب بروز مشکل در ساعت خواب اون می شه. از این رو در قوانین فنگ شویی پیشنهاد شده تا از انتخاب این رنگا واسه دیوار، پرده، روتختی، فرش یا موکت در اتاق خواب دوری یرده و به جای اون از طیف رنگای آرامش دهنده و آرامش بخش مانند آبی، بنفش و سبز واسه رنگ آمیزی و دکوراسیون استفاده کنین. براساس باورهای مردم چین به کار گیری رنگای جیغ و براق در اتاق خواب موجب درخشش نور شده و در ساعت خواب مانع تمرکز فرد و داشتن خوابی آروم و عمیق می شه.

  تلویزیون رو از اتاق خواب خط بزنین

اگه داشتن خوابی آروم و عمیق در طول شب براتون مهمه و دوست دارین هر روز صبح با انرژی و نشاط کافی واسه انجام برنامه هاتون بیدار شید، به پیشنهاد ما عمل کنین. براساس روش فنگ شویی وجود تلویزیون، کامپیوتر، لوازم ورزشی مثل تردمیل در اتاق خواب یکی از بزرگ ترین مشکلات واسه داشتن خوابی آروم و عمیقه. این وسایل یا هر وسیله ای که انگار به کار، تفریح یا ورزش در رابطه می شه، مانع تمرکز شما  هنگام خواب شده و اینطوری انرژی خواب رو از فضای اتاق دور می کنن. آرامش، سکوت و تمرکز از جمله عواملیه که واسه داشتن خوابی راحت و عمیق به شما کمک می کنه. خوابی که علاوه بر سلامت، نشاط و طول عمر شما رو هم تضمین می کنه.

  منظم باشین تا آروم بخوابین

مرتب بودن و چیدمان درست لوازم، لباسا و اسباب یکی از مهم ترین اصول فنگ شویی واسه داشتن یه اتاق خواب رؤیاییه. براساس این قانون اگه اتاق خواب، کمدها و قفسه های موجود در اونجا بی نظم و پریشون باشه، این موضوع می تونه تاثیر منفی بر آرامش و تمرکز شما هنگام خواب داشته باشه و به مرور موجب بروز مشکل در ساعت خواب و شب بیداری و بی خوابی شه. به خاطر همین در میان قوانین فنگ شویی به این موضوع بارها اشاره شده که اتاق خواب خود رو از اشیای جور واجور پر نکنین و همیشه اونو تمیز و مرتب نگه دارین.

  با تختخواب فلزی خداحافظی کنین

قانون دیگری که چینیای باستان به اون باور دارن، اهمیت داشتن تختخواب چوبی و دوری از خوابیدن روی تختخوابای فلزیه. اونا فکر می کنن  فلز به جهت داشتن وجود سرد و خشن، موجب انتقال سرما به بدن آدم شده و اینطوری تاثیر نامناسبی رو بر عمق و کیفیت خواب آدم میذاره. در حالی که چوب از این جهت که برگرفته از طبیعته انرژی، شادی، گرمی و نرمی رو بین خواب به شخص منتقل می کنه و مناسب ترین جنس واسه جفت و جور تختخواب چه واسه کودکان و چه واسه بزرگسالان حساب می شه.

  در اتاق بدون پنجره نخوابید

هیچوقت اتاقی رو که بدون پنجره س به عنوان اتاق خواب خود انتخاب نکنین. این اتاق ناجور ترین انتخاب واسه محل خواب شماس یه دلیلای زیادی واسه اون هست. یکی از مهم ترین عواملی که  در قوانین فنگ شویی به اون اشاره شده، اینه که اتاق بدون پنجره بدون تهویه مناسبه و اکسیژن رسانی به بدن رو بین خواب کم می کنه. اینطوری بدون وجود پنجره رابطه اتاق با هوای آزاد و اکسیژن موجود در محیط  قطع شده و امکان اکسیژن رسانی در طول روز به اتاق خواب ناممکن می شه، پس شب هنگام خواب اکسیژن کافی واسه افراد وجود نداره. ضمن اینکه نبودن پنجره در اتاق خواب نورپردازی رو هم مشکل یرده و شخص رو از داشتن نور طبیعی آفتاب محروم می کنه که هر دوی اینا، هم اکسیژن و هم نور آفتاب از جمله چیزای مهم یه اتاق خواب مناسب واسه حفظ سلامت و نشاط اعضای خونه س.

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت

  • مطالب در رابطه

5 قانون طلایی برای درست غذا خوردن و حفظ سلامتی | تغذیه سالم

5 قانون طلایی واسه درست غذا خوردن و حفظ سلامتی

شما می تونین با تغذیه سالم خیلی از مشکلات خود رو برطرف کرده و سلامت خود رو بازیابید. ما در طول روز مواد غذایی مختلفی رو مصرف می کنیم که هر کدوم می تونن اثرات بد و خوب خود رو دارا باشن. خیلی از آدما که از دیابت یا چاقی یا بیماریای قلبی عروقی یا حتی از سرطان رنج می برن که ممکنه به دلیل مصرف غذاهای ناجور و یا حتی نوع مصرف ناجور شون به این بیماریا گرفتار شده باشن. غذا خوردن کاریه که دست کم سه بار در روز انجام می شه و رابطه تنگاتنگی با سلامت داره و واسه همینه که روش درست غذا خوردن می تونه تاثیر زیادی روی سلامت و جلوگیری از دچار شدن به بیماریا داشته باشه. در ادامه ۵ نکته به شما یاد می دیم که با رعایت اونا سلامت شما در مورد غذا خوردن تضمین می شه.

۱. غذای سالم مادربزرگ تون رو با غذاهای بسته بندی عوض نکنین

مواد خوراکی بسته بندی شده در مغازه ها به دلیل اینکه باید موندگاری بیشتری دارا باشن مقادیر زیادی نگه دارنده دارن. هم اینکه به دلیل بسته بندیای اونا با مواد معمولا پلاستیکی درصد سرطان زایی این مواد غذایی بیشتر می شه. درنتیجه این خوراکیا ضررای زیادی می تونن دارا باشن. حتی ممکنه ضرر اونا از فایدشان بیشتر باشه. واسه همینه که پیشنهاد می شه هیچ وقت در خوردن اونا زیاده روی نکنین و تا جایی که می شه سمت این خوراکیا نرید.

۲. دوری از خوردن غذاهای آماده

تا الان بارها از ضرر و زیان غذاهای آماده و فست فود ها گفته شده و خودتون از این مسائل آگاهید. فست فودا علاوه بر اینکه افزودنیای مضر دارن اندازه مواد غذایی سالم و جذب مثبت شون هم کم بوده و مصرف دراز مدت اونا می تونه ضررای جبران ناپذیری به سلامت شما وارد کنه.

۳. خوردن مواد غذایی تخمیر شده

مواد غذایی که پردازش شده و دیگه شکل تازه خود رو ندارن و می تونن مدت بیشتری دووم بیارن خوب نیستن. مواد خوراکی مثل ترشیا، شورا و چیزای دیگه ای به جز اینا به دلیل عمل باکتریا و قارچا و چیزای دیگه ای به جز اینا شکل و مزه شون تغییر کرده و هم اینکه مواد غذایی داخل اونا هم تغییر می کنه. در این قسم خوراکیا امگا۳ از بین رفته و مواد مغذی کمتری واسه جذب هست. به خاطر همین احتمال عضله سازی یا سوزوندن چربی به وسیله این غذاها خیلی کم بوده و یعنی ارزش غذایی کمی دارن.

۴. مصرف همیشگی گوشت

خوردن گوشت هر چند واسه بدن شما لازمه و بخش موثری از پروتئین و دیگر مواد غذایی رو تامین  می کنه اما مصرف بیشتر از اندازه اونم می تونه مضر باشه و خطر دچار شدن به چاقی، بیماریای قلبی و حتی سرطان رو زیاد کنه. بهتره تلاش کنین مصرف سبزیجات رو از مصرف گوشت بیشتر کرده و گوشت رو تنها ۲ الی ۳ بار در هفته بخورین.

۵. هر ماده خوراکی رو مصرف نکنین.

خوراکیایی که به اونا علاقه دارین و همیشه مصرف شون می کنین شک نداشته باشین تاثیر زیادی در سلامت شما می ذارن پس بهتره درباره شکل جفت و جور و مواد اولیه مصرفی اونا هم اطلاعاتی داشته باشین. کمی تحقیق کنین تا مطمئن شید که اونا در شرایط مناسب بهداشتی جفت و جور می شن و هم اینکه روش درست کردن اونا در دراز مدت ضرری به شما نمیرسونه.

.

منبع : 7ganj.org

5 قانون برای بهبود ترشح هورمون ها | تغذیه سالم

آکایران :اگه دچار مشکلات هورمونی هستین و یا می خواین کنترل بیشتری روی این ترشحات شیمیایی مغز داشته باشین باید در مصرف بعضی مواد غذایی احتیاط بیشتری داشته باشین.

فاطمه مهدی پور –

5 قانون واسه بهبود ترشح هورمونا

تغذیه و مواد غذایی یکی از عوامل مهم در کنترل هورمونا هستن. اگه دچار مشکلات هورمونی هستین و یا می خواین کنترل بیشتری روی این ترشحات شیمیایی مغز داشته باشین باید در مصرف بعضی مواد غذایی احتیاط بیشتری داشته باشین. با ما باشین تا با 5 قانون تنظیم هورمونا بیشتر آشنا شید.

مصرف اجناس غذایی صنعتی به خاص مواد غذایی شامل افزودنیای غذایی رو ترک کنین
غذاهای صنعتی شامل ترکیبات آسیب رسانی مانند شکلای جور واجور افزودنیا و مواد نگهدارنده هستن که ترشح هورمونا رو با مشکلات جدی مواجه میسازن. این مواد مثلا باعث افزایش اندازه استروژن (هورمون زنونه) در برابر تستوسترون (هورمون مردونه مسئول رشد عضلات) می شه. درسته که بدن ما میتونه این ترکیبات رو دفع کنه و مصرف اندازه کمی از اونا قابل تحمله. اما مصرف زیاد اونا حتی می تونه باعث افزایش هورمونای زنونه در آقایون شه. این اثر تا جایی هست که حتی منتهی به تغییر جنسیت در ماهیا می شه. تا جایی که در رودخانه هایی که اندازه آلودگی اونا به بقایای داروها (بقایای داروهای استروژن) بیشتره 80 درصد ماهیا ماده شدن.

کالریای به درد بخور دریافت کنین
با مصرف هر ماده غذایی مقداری کالری وارد بدن تون می شه. این اندازه با در نظر گرفتن نوع غذا فرق داره. بهترین کار اینه که کالری لازم بدن با مصرف مواد غذایی شامل چربیای به درد بخور، پروتئین به اندازه متعادل و کربوهیدراتای کم دریافت شه. البته هرکی بنا به شرایط بدنی و اندازه فعالیت باید این اندازه رو کم یا زیاد کنه. مثلا ورزشکاران می تونن کربوهیدراتا و پروتئینای بیشتری مصرف کنن چون بدن شون نیاز بیشتری داره.
بنا : در مورد کربوهیدراتا به چربیای دور شکم خود توجه کنین. در صورت داشتن شکمی بزرگ لازمه که کربوهیدراتا رو به کمترین حد ممکن برسونین. شما می تونین انرژی خود رو از منابع غذایی چربیای به درد بخور دریافت کنین. البته در صورت نداشتن شکم هم بهتره بدونین که مصرف زیاد کربوهیدراتا پیشنهاد نمی شه. بدن واسه مقابله با کربوهیدراتا اندازه انسولین رو زیاد می کنه. این هورمون هم انرژی دریافتی از کربوهیدراتا رو به صورت چربی ذخیره سازی می کنه. علاوه بر این، با مصرف کربوهیدرات بیشتر و ترشح انسولین بیشتر فرصت کافی واسه هورمونای دیگه مثل هورمون رشد باقی نمی مونه. حتماً میدونید که این هورمون واسه رشد عضلانی لازمه. اگه کربوهیدراتا به صورت قند و مواد قندی مصرف بشن باعث ایجاد کمبود مواد معدنی در بدن هم می شن.

هر میوه ای رو در فصل اون استفاده کنین. چون میوه ها و سبزیجات گلخانه ای متحمل روندی می شن تا در فصلی دیگه ارائه شن و این روند واسه هورمونا مناسب نیس

در مورد پروتئینا باید همیشه یادتون باشه که بدن واسه ساخت و زنده کردن بافتای عضلانی و هم اینکه تولید بعضی هورمونا به این مواد مغذی نیاز داره. اگه اهل ورزش هستین نیازتون به پروتئین زیاد می شه. اندازه نیاز روزانه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 1 تا 2 گرمه.
در آخر باید گفت که بهترین کالریای دریافتی از منابع غذایی چربیای خوبه. این غذاها واسه تولید هورمونا و هم اینکه ساخت سلولا لازم و لازمن. بدن ما به اسیدهای چرب اشباع نشده مونو (امگا 6)، کلسترول و اسیدهای چرب اشباع نشده پلی (امگا 6 و امگا 3) نیاز داره. به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین که زیاده روی در مصرف این اسیدهای چرب و یا نبود رعایت نسبت اونا (مصرف زیاد امگا 6 نسبت به امگا 3ا) می تونه باعث بروز التهاب در بدن شه. اسیدهای چرب غیراشباع و کلسترول واسه تولید هورمونا و ساخت دیگه سلولا لازمن. در صورت نبود مصرف چربیا ترشح هورمونا هم با مشکل منطقی می شن.

مصرف اجناس لبنی رو به کمترین حد ممکن برسونین
اگه دچار مشکلات هورمونی از هر یک جور هستین در مصرف لبنیات احتیاط کنین. اجناس لبنی مانند بیشتر پنیرها پر از کربوهیدرات و چربی هستن. این ترکیبات باعث کم شدن اندازه مواد معدنی بدن شده و مستقیما در ترشح هورمون مشکل ایجاد می کنن. اگه نسبت به ترکیبات این مواد غذایی مانند لاکتوز هم حساسیت داشته باشین مطمئنا مشکل واکنشای التهابی هم به مشکلات دیگه اضافه می شه. البته به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین با وجود بدنامی کره، اما این محصول لبنی در صورت مصرف متعادل اون باعث بهتر شدن ترشح هورمونا می شه.

میوه ها و سبزیجات رسیده فصل رو انتخاب کنین
در انتخاب و مصرف میوه ها و سبزیجات به فصل اون دقت کنین. هر میوه ای رو در فصل اون استفاده کنین. چون میوه ها و سبزیجات گلخانه ای متحمل روندی می شن تا در فصلی دیگه ارائه شن و این روند واسه هورمونا مناسب نیس. هر میوه ای در فصل خود طعم بهتری داره و اندازه ویتامینا و مواد معدنی اونم بیشتره. همین خواص هم در بهبود و کنترل ترشح هورمونا اثر داره.

از گوشت دام و پرندگان جوون که به صورت طبیعی پرورش پیدا کردن استفاده کنین
در دنیای امروز که بیشتر اجناس غذایی به صورت صنعتی و با به کار گیری هورمونا و ترکیبات شیمیایی عمل میان بسیار سخته به دنبال مواد غذایی سالم و طبیعی بود. دام و طیوری که به صورت صنعتی پرورش پیدا می کنن

منبع :

5 قانون برای اینکه به رژیم رقابت پایبند باشید | تغذیه سالم

۵ قانون واسه اینکه به ررژیم رقابت معتقد باشین

تموم تعهدات لازم رو در نظر گرفتین واسه اینکه رژیم آینده خود رو با بیشترین دقت ممکن طراحی کنین؟

5 قانون واسه اینکه به رژیم رقابت معتقد باشین

حتما پروتئین چربی و کربوهیدرات لازم خود رو به دقت محاسبه کردین و می دونین که دقیقا باید چی رو چه وقتی بخورین. ما هر ماه، نکات تغذیه ای رو از زبون مشهورترین بدنسازان، کارشناسان تغذیه دنیا در اختیارتون می ذاریم، تا بهترین راه ها واسه رژیم رو بشناسین. رژیم گرفتن به خودی خود کار خیلی مشکل و پیچیده ای نیس، ولی مشکل پس از چند هفته یا حتی در مواردی پس از چند روز بروز می کنه، وقتی که دیگه نمی تونین اشتیاق خود رو واسه مصرف غذاهای خوشمزه مورد علاقه تون کنترل کنین. در ادامه به شما میگیم چیجوری بهترین بدنسازان رده حرفه ای می تونن واسه ۱۲ تا ۲۰ هفته بر طمع خود واسه شکستن رژیم پیروز شدن.

این مسئله اصلا واسه اونا نشدنی نیس، البته واسه شمام نشدنی نیس. کلید موفقیت اینه که ترفندها و ابزارهایی که می تونین در رژیم بعدی خود بکار گیرید واسه اینکه حس کنین خیلی تحت شرایط سختی قرار ندارین رو بشناسین. در این مورد از مربی و کارشناس مطرح تغذیه – هنی رامبد – کمک گرفتیم واسه اینکه فهمیده اون چه شرایطی رو واسه شاگردانش بوجود میاره واسه اینکه آسون تر بتونن رژیم خود رو رعایت کنن. به نظر میاد تا بحال هر کسی تحت پیشنهاد های رامبد قرار گرفته موفق بوده، در طول سالای گذشته، اون مربیگری قهرمون چهار دوره مستر المپیا جی کاتلر، قهرمون مستر المپیای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ فیل هیت، و قهرمون دو دوره رده ۲۰۲ پوند رقابت مستر المپیا کوین انگلیش رو رو دوش داشته. اینا هم مثل شما آدم هستن و خنده داره اگه تصور کنین که رامبد مجبور نبوده اونا رو به روشای جورواجور از شکست در رژیم دور کنه.

۵-تقلب کنین و پیش برید!

به چه دلیل:

به شرطی که رژیم غذایی خود رو به دقت طراحی کرده باشین و اجرا کنین، مصرف یه وعده غیر رژیمی نه فقط ممکن است، بلکه تشویق کننده هم هست. در این مورد رامبد میگه: ” مهمه هر سه یا چهار روز یه وعده تقلبی داشته باشین که در نتیجه حس نکنین تحت رژیم هستین.” و مسئله بسیار مهم اینست که یه وعده غیر رژیمی داشته باشین نه یه روز غیر رژیمی. و البته این آخرین وعده شما باشه -چون اگه مقدار زیادی کربوهیدرات در اول روز بخورین، افزایش سطوح انسولین حاصل از اون باعث می شه تا در تموم طول روز احساس گرسنگی آزارتون دهد و احتمال زیاددی هست که یه وعده غیر رژیمی شما به یه روز غیر رژیمی بدل شه که به دنبال اون چاره ای ندارین حدود پنج روز تلاش کنین واسه اینکه آسیب یه روز سرپیچی از رژیم رو جبران کنین!

کاری که باید انجام بدین:

رامبد پیشنهاد میکنه به یه رستوران برید: “اگه از خونه خارج شید و یکنواختی رژیم رو بشکنید. این به شما امکان میده مقدار غذای کنترل شده ای استفاده کنین و در آخر با ترک رستوران به شرایط عادی و رژیم نرمال خود برگردین.” غذایی با پروتئین بالا انتخاب کنین، مثلا استیک و سیب زمینی شیرین یا پاستا و مرغ و کمی هم دسر مثلا یه تیکه کیک هویج.

اخطار:

هرچند که به عنوان یه وعده تقلبی و غیر رژیمی به اون فکر می کنین، ولی به هر حال باید ارزش غذایی قابل قبولی داشته باشه، پس باید شامل مقدار مناسبی پروتئین، کربوهیدرات و چربی باشه. از غذاهایی که بیشتر دارای کربوهیدرات و چربی هستن دوری کنین: از جمله پیتزا.

۴-غذاهای خود رو شیرین کنین!

به چه دلیل:

شیرین کننده های مصنوعی جواب علم مدرنه واسه راضی کردن مذاقای شیرین بدون دریافت کالری. این مواد طعم شکر رو به ما میدن بدون افزایش خیره کننده سطوح انسولین. ولی مثل همه چیزای خوب دیگه، زیاده از حد اونا هم خوب نیس، پس میونه روی رو حفظ کنین.

کاری که باید انجام بدین:

ساکرالوز –یکی از اقندههای مصنوعی معروف – ۶۰۰ برابر شیرین تر از شکره، پس تنها مقدار بسیار کمی از اون می تونه جو پخته یا برنج شما رو یه خوبی شیرین کنه. تو یه پاکت اسپلاندا (یه جور شکر مصنوعی که ماده اصلی اون ساکرالوزه) تنها یه گرم مالتودکسترین هست که مقدار ناچیزیه، ضمن اینکه شکل های جور واجور جدید اسپلاندا عوضش شامل یه گرم فیبره. در جایگاه بعدی این لیست میشه استویا رو نام برد، که در واقع یه جور گیاه س که ۳۰۰ بار شیرین تر از شکره. البته طعم شیرینی اون پس از مصرف کمی در دهن باقی می مونه که شاید براتون مطلوب نباشه. پس بهتره نوعای جورواجور شیرین کننده ها رو تجربه کنین و مناسب با ذائقه خود بهترین رو انتخاب کنین.

اخطار:

مصرف مقدار زیاد آسپارتام (که در نوشابه های رژیمی و خیلی از شکل های جور واجور مواد خوراکی رژیمی به کار میره) و ساخارین می تونه باعث سر درد شن. هم اینکه این شیرین کننده ها می تونن باعث بروز دل درد و اسهال در بعضی افراد شن که باید در مصرف اونا با احتیاط باشین.

۳-مقدار زیادی سبزیجات بخورین.

به چه دلیل:

سبزیجات فیبردار مثل یه ناجی واسه بدنسازان گرسنه در حال رژیم به حساب میان. مقدار کربوهیدرات موجود در اونا بسیار کمه و فیبر بالای اونا باعث بروز احساس سیری در شما می شه، بدون اینکه کالری زیادی در اختیارتون بزاره. رامبد میگه: “فیبر به کندی هضم شده و باعث می شه به مدت طولانی تری احساس سیری داشته باشین.” اگه این کافی نیس، خوبه بدونین فیبرها واسه حفظ سلامت سیستم گوارش هم مفیدن، و به خصوص در رژیمای کم کربوهیدرات که بیشتر هم شامل فیبر کمی هستن، اهمیت دوچندانی دارن.

کاری که باید انجام بدین:

به مقدار خیلی از کلم، گل کلم، کلم بروکلی، مارچوبه و فلفل دلمه ای استفاده کنین. یه انتخاب خوب دیگه اضافه کردن سالاد به رژیم غذایی تونه (سالادی شامل کاهو، اسفناج، خیار و گوجه فرنگی، هم اینکه کمی ادویه و سرکه) واسه کمک به احساس سیری بیشتر واسه وقتی طولانی تر خیلی خوبه.

اخطار:

از هویج، نخود سبز و ذرت دوری کنین چون شامل کربوهیدرات بالایی هستن. اگه هم از مصرف کنسرو یه ماده غذایی اطمینان ندارین، بیشتر از هر چیز به جدول غذایی اونا دقت کنین که نکنه شامل کالری یا شکر اضافی باشن.

۲-به کار گیری چاشنی و اودیه ها

به چه دلیل:

مرغ، ماهی، برنج قهوه ای، و جو به خودی خود، طعم خیلی مطلوبی ندارن، که در نتیجه تعهد دراز مدت به اونا رو سخت می کنه، مگه اینکه از اودیه ها و چاشنیا کمک بگیرین. حالا خوبیش اینه از نگاه رامبد: “مصرف ادویه جات و چاشنیا در زمان حجم و رژیم مجازه. تنها فرق در مورد چاشنیای شامل شکره. خارج از فصل رقابت و زمان حجم کالری اضافی به وجود اومده توسط سسای باربیکیو و امثال اون مشکل ساز نیس، ولی وقتی در تلاش واسه خلاص شدن از ذخایر چربی هستین، انتخابای زیاد دیگری هست و لازمه مثل این چاشنیا بیخیال شین.”

کاری که باید انجام بدین:

رامبد مصرف سس خردل، سسای تند، و سس سویای کم نمک رو پیشنهاد می کنه. اگه علاقه چندانی به سسا ندارین می تونین از شکل های جور واجور اودیه ها، مثل فلفل مشکی و قرمز، دارچین، زردچوبه، زعفران و … بهره بگیرین. البته از ادویه های شامل سدیم یا نمک اضافی دوری کنین. ولی اگه محدودیت سدیم براتون مهم نیس، می تونین در پخت غذاا از نمک هم استفاده کنین.

اخطار:

اگه در مصرف ادویه جات زیاده روی کنین، ممکنه در روند گوارش غذا دچار مشکل شید و به مشکلاتی از جمله سوء هاضمه یا برگشت اسید معده دچار شید، پس در صورت مشاهده اینجور مواردی، مقدار مصرف ادویه رو کم کنین. سراغ داروهای ضد اسید معده هم نرید، چون اونا هم مشکلات دیگری به دنبال دارن.

۱-غذا رو از پیش آماده کنین.

به چه دلیل:

باید برنامه غذایی داشته باشین. اگه واقعا می خواید به رژیم خود معتقد بمونین، به نفعتونه که وعده های خود رو از پیش آماده کنین. یه بدنساز گرسنه، معمولا آدم خیلی منطقی و عاقلی نیس! پس انتظار نداشته باشین وقتی احساس گرسنگی به سراغتون میاد بتونین به سرعت غذای مناسبی اماده کنین. در واقع وقتی غذاهای خود رو از پیش آماده کرده باشین، دیگه لازم نیس نگران احتمال به کار گیری انتخابای نادرست باشین.

کاری که باید انجام بدین:

بیشتر غذاهای شما باید خونگی باشن واسه اطمینان از سلامت و ارزش بالای مواد بکار گرفته شده. بعضی بدنسازان بهتر می دونن بیشتر وعده های خود رو واسه یه هفته پیش رو آماده کنن، ولی رامبد ایده بهتری داره: “شاگردان من دست کم دو بار در هفته غذا می پزن. که در نتیجه بو و طعم غذاهایشان مطلوب تر باقی می مونه.” هر روز که گوشت و مرغ پخته رو در یخچال نگه می دارین، مقداری از رطوبتش رو از دست میده، و وقتی اون رو در مایکروفر گرم می کنین، مثل اینه که در حال خوردن مقوا هستین!

رامبد میگه: “وقتی باید هفت یا هشت وعده در روز بخورین، بسیار سخته که هر بار غذایی مونده و بد طعم رو از گلوی خود پایین بدید، پس کمی به خود لطف کنین!”

اخطار:

حتی اگه متعهدترین ورزشکار باشین، بازم زمانایی پیش میاد که نمی تونین از خوردن غذا در رستوران در طول رژیم رقابت دوری کنین. هیچوقت فرض نکنین غذای شما در سالم ترین شرایط آماده شده. به سفارش گیرنده غذا بگید که دقیقا چی می خواین تا بتونین غذایی که بیشترین تناسب رو با نیاز غذایی یه بدنساز داشته باشه، تحویل بگیرین.

ادویه های مورد علاقه رامبد

اینا ادویه هایی هستن که بیشتر رامبد مصرف اونا رو به شاگردانش پیشنهاد می کنه و می تونن به مقدار زیادی طعم غذاا رو بهبود داده و همزمان فایده هایی رو هم واسه سلامتی شما داشته باشن.

دارچین:

“مشخص شده که عصاره دارچین بر گلوکز خون تاثیر داره، و در واقع باعث اثبات سطوح قند خون شما می شه. البته احتیاجی نیس به دنبال مصرف عصاره دارچین به عنوان مکمل باشین، کافیه گرد دارچین رو به غذاهای خود اضافه کنید واسه طعم خوبی که داره و تاثیر مثبت بر چربی سوزی. طعم غذاهای بسیاری رو می تونین با به کار گیری دارچین بهبود بدید،کافیه امتحان کنین.

زرد چوبه:

“این ادویه ایه که در جنوب آسیا و خاورمیانه بسیار استفاده می شه و معمولا در شکل های جور واجور کاری هم کاربرد داره. ماده فعال موجود در زردچوبه کورکومین اسمشه، ماده ای آنتی اکسیدان که مشخص شده بر سلامت مفاصل موثره، کمک میکنه به کاهش التهاب و درمان آسیبای مفصلی.”

فلفل قرمز:

“اگه غذاهای تند رو دوست دارین، این ادویه مناسب شما هستش. مقدار کمی از اون تندی زیادی به غذای شما میده و بدنتون رو وارد فاز چربی سوزی می کنه. کاسپیاسین ماده فعال موجود در فلفل قرمزه و ثابت شده که آثار ترموژنیک داره. فلفل قرمز باعث افزایش مقدار کم دمای بدن شما می شه، که به معنی سوختن کالری بیشتر و چربی سوزیه. پس خوبه اونو در میان ادویه های خود جای بدید. اما اگه از فلفل قرمز به صورت پودر خوشتون نمیاد، می تونین چند قطره سس فلفل روی استیک و مرغ خود بریزین.”

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت
  • مطالب در رابطه
  • 7 دلیل واسه اینکه نخود رو در رژیم غذایی خود بذارین