پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، سودآوری، ساختار مالکیت

برای مدل دوم 56جدول4-6- خروجی مدل دوم 57جدول 5-1- خروجی تخمین 61جدول 5-2- خروجی مدل دوم 62 فهرست اشکالعنوان صفحهشکل(4-1) مراحل مختلف آزمون‌های بکار رفته جهت تخمین 46 چكيدهیکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

ارتباط مؤثر

ناصر. دانش آموز، بدري. پناغي، ليلي 1383، فراواني افکار خودکشي در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان آبدانان استان ايلام، تازه‌هاي علوم شناختي، سال 6، شماره 1 و 2. 79 – 86.– يزداني، امين 1391، بررسي رابطه Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد محل سکونت، جبران خسارات، مصرف مواد

و جبران خسارات ناشي از سيل. ارايه خدمات آموزش عمومي از طريق جمعيت هلال‎احمر، آموزش و پرورش و رسانه‎هاي عمومي با هماهنگي كميته‎هاي فرعي پيشگيري از سيل در استانها. اصلاح بستر رودخانه‎ها:الف) عريض كردن بستر Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

سلامت روان، مصرف مواد، سوء مصرف مواد

رفتارهاي پرخطر با سلامت روان در دانشجويان دانشگاه بوعلي در سال تحصيلي 92- 1391. پايان نامهي کارشناسي روانشناسي از دانشگاه بو علي سينا همدان.– رشيد، خسرو. مارابي، آرمان 1391، بررسي رفتار پرخطر در دانشجويان دانشگاه Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد دوره بازگشت، بهداشت روان، توسعه شهر

تبديل مي‎شوند که مي توانند زندگي شهري را مختل کرده و موجب خسارات فراواني گردند. بطور کلي سيلابهايي که در شهرها رخ مي دهند. خسارات ناشي از آن را به دو دسته مستقيم و غير Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد توسعه شهر، حقوق و دستمزد، اوقات فراغت

کنند. پوشش گياهي ضامن حيات هر سرزمين است و شديداً تحت تاثير توپوگرافي منطقه قرار دارد. تشخيص و تعيين گونه هاي گياهي و جنگل ها و گونه هاي خوراکي و تراکم و درصد تراکم پوشش Read more…

By mitra7--javid, ago