پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، تعارض زناشویی، اوقات فراغت

زندگی جمعیت ها و گروه های مختلف تنظیم شده است (نائینیان و همکاران، 1384).تمامی مطالعات با وجود تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، نشان می دهند که میزان شیوع ناسازگاری به صورت‌های مختلفی روبه افزایش Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد سلامت روان، مقابله با استرس، راهبردهای مقابله، سبک های مقابله ای

(فولكمن و لازاروس، 1984 ؛ به نقل از محمدي،5 138). به بيان ديگر ، كوشش هاي ((هیجان محور)) شامل كوشش هايي است كه پيامدهاي عاطفي و اجتماعي حوادث را تعديل كرده يا كاهش می دهد.( Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کارآفرینی، ویژگی های محیطی، رفتار کارآفرینانه، استراتژی ها

گرفته بود لذا اعضا با تکمیل این فرم راهبردها و استراتژی های خودشان را برای عملیاتی کردن طرح کارآفرینی مورد نظرشان مشخص می کردند. بنابراین دانش آموزان با شرکت در جلسات گروهی مبتنی بر نظریه Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کارآفرینی، کسب و کار، یادگیری اجتماعی، آموزش کارآفرینی

باورها و عادات و خصوصیات رفتاری است که افراد یک جامعه برای ادامه زندگی و مقابله با مشکلات و سازش با محیط و نیز برای برقراری روابط با یکدیگر به کار مي‌گیرند (شفیع‌آبادی، 1392). تجارب Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، یادگیری اجتماعی، آموزش کارآفرینی

مشاوره شغلی داشته باشد. نظریه یادگیری اجتماعی یک الگوی چند محوری خارجی است که چهار عامل: استعداد ژنتیکی، رویدادها و شرایط محیطی، تجارب یادگیری و مهارت‌های انجام کار را عوامل موثر در انتخاب شغل مي‌داند Read more…

By yazoa, ago