پایان نامه با کلید واژه های کیفیت سود، اندازه شرکت، جامعه آماری، سود شرکتها

مناسبي در مورد ميزان تحقق اقلام تعهدي، جريان مداوم سود و جريان‌هاي نقدي عملياتي در اختيار سرمايه‌گذار قرار دهد. در این تحقیق، نوسانات جريان وجوه نقد عملياتي به صورت زیر اندازه‌گیري می‌شود:CFOVOLi,t = σ (CFOi,t / TAi,t-1 ) (7-3)3-9-3-2. نوسانات فروشیکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر سود شرکت، ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های مدیریت سود، بورس اوراق بهادار، ورشکستگی، درماندگی مالی

رقابتی‌تر جهت دستیابی به متوسط سودآوری صنعت، مدیریت سود افزایشی را بیشتر به کار گرفته‌اند. جدول 2-2. خلاصه تحقیق‌های داخلی نتیجه سال تحقیق محقق (محققان)ردیف بین متغیرهای ساختار مالکیت، ویژگی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس با احتمال وقوع بحران مالی رابطه معنادار آماری وجود ندارد. 1386 پورزمانی 1 نسبت‌هاي ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های کیفیت سود، مدیریت سود، قابلیت مقایسه، صورتهای مالی

گفت که هر دو روش اندازه‌گیری با مفهوم بیان صادقانه در ارتباط می‌باشند. 2-2-3-4-3. مفهوم کیفیت سود بر اساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASBاگرچه در این تحقیق تاکید بر سود به عنوان نشان دهنده خلاصه عملکرد می‌باشد، چارچوب مفهومی FASB، مجموعه صورتهای مالی را شامل تمام اقلام مندرج در صورتهای ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، درماندگی مالی، ورشکستگی

پایین‌تر بر وجوهات سرمایه‌گذاری شده توسط صاحبان سرمایه. افزایش فروش از طریق اعمال کاهش سود هر واحد.2-2-1-4-2. تحلیل عملیات حسابداریدر ارتباط با تحلیل روند، برخی از نسبت‌ها یا عملیات مربوط به حسابداری در تعیین قدرت مالی مفید می‌باشند. نسبت‌های جاری و نقدینگی برای ترسیم توانایی شرکت در انجام تعهدات جاریش ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های درماندگی مالی، ورشکستگی، کیفیت سود، وضعیت مالی

صورت‌هاي مالي بوده است. جريان‌هاي نقدي داراي محتواي اطلاعاتي مي‌باشد. بنابراين توانايي اثر گذاري بر تصميمات سرمايه‌گذاران را دارد. نوسانات جريان وجوه نقد عملياتي، اطلاعات مربوطي را براي پيش‌بيني بازده سهام ارائه می‌دهد. مقايسه نوسانات جريان وجوه نقد عملياتي با سود حسابداري در كوتاه مدت مي‌تواند، به سرمايه‌گذار اطلاعاتي راجع ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های کیفیت سود، آزمون فرضیه، وضعیت مالی، درماندگی مالی

ل ……………………………………………………………………………………………………………..974-7-2. آزمون فرضیه‌ دوم ……………………………………………………………………………………………………………1004-7-3. آزمون فرضیه‌ سوم …………………………………………………………………………………………………………..1024-7-4. آزمون فرضیه‌ چهارم ………………………………………………………………………………………………………..1054-8. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………107فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..1085-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..1095-2. نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………1095-3. تحلیل فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..1105-3-1. تحلیل فرضیه‌ اول ……………………………………………………………………………………………………………1105-3-2. تحلیل فرضیه‌ دوم ……………………………………………………………………………………………………………1105-3-3. تحلیل فرضیه‌ سوم …………………………………………………………………………………………………………..1115-3-4. تحلیل فرضیه‌ چهارم ………………………………………………………………………………………………………..1125-4. پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………1135-4-1. پیشنهادهایی ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های کیفیت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سود حسابداری

……………………………………………………………………………………………………..382-2-2-3. نارسایی محتوای اطلاعاتی سود ………………………………………………………………………………………402-2-2-4. نقاط قوت سود حسابداری …………………………………………………………………………………………….412-2-2-5. نقاط ضعف سود حسابداری …………………………………………………………………………………………..412-2-3. ظهور نظریه کیفیت سود …………………………………………………………………………………………………….422-2-3-1. مفهوم کیفیت سود …………………………………………………………………………………………………………432-2-3-2. اهمیت ارزیابی کیفیت سود …………………………………………………………………………………………….462-2-3-3. عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود ……………………………………………………………………………………..472-2-3-3-1. روش‌های حسابداری …………………………………………………………………………………………………472-2-3-3-2. برآوردهای حسابداری ……………………………………………………………………………………………….492-2-3-3-3. سیستم کنترل داخلی و صداقت مدیریت ………………………………………………………………………502-2-3-3-4. ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های درماندگی مالی، وضعیت مالی، کارشناسی ارشد، فارغ التحصیلان

معاونت محترم آموزشی جهت استحضار و دستور لازم به منظور ثبت نمره و انجام امور فارغ التحصیلان امور پژوهشی، جهت اطلاع و درج در پرونده دانشجو دانشجو جهت اطلاع دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A » رشته تحصیلی: حسابداری گرایش: حسابداری عنوان:تاثیر ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد آمادگی جسمانی، تربیت بدنی، دانشگاهها، آنتروپومتریک

که با مخالفتهای بسیار زیادی مواجه گردیدند و تا سال ۱۳۷۵ ادامه داشت تا اینکه با راه اندازی این رشته موافقت گردید (فخریان، 1378؛ شاهین طبع، 1377). 2-33-3 تاریخچه آزمونهای آمادگی جسمانی در خارج از ایران در سال 1800 میلادی موسسه ای به نام ترنر برای نخستین بار به منظور ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، آمادگی جسمانی، آنتروپومتریک، ترکیب بدنی

طور مطرح کرد که چربی ها و بال گردن شخص هستند. 2-15 سن ورزشی در پاورلیفتینگ (وزنه برداری قدرتی)با توجه به بروز مشکلاتی که در تخمین و ارزیابی دقیق و کامل سن (بیولوژیکی) و سن (مورفولوژیکی) سن ریخت شناسی یا ظاهری مشاهده می شود آنها را غالبا بصورت تخمین ذهنی ادامه مطلب…