عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش پژوهش در واقع غالب تفکری می باشد که برای انجام پژوهش و کاری از آن بهره گیری می گردد . روشهای پژوهش در علوم اجتماعی روشهای انطباق آگاهی با شناخت می باشد. با در نظر داشتن اهمیت مطالب و به روز بودن آنها و ملاحظات مرتبط با متغیرها و گزاره های دخیل در طریقه پژوهش و ابعاد گسترده مسائل امنیتی- سیاسی میان ایران ، افغانستان و پاکستان از چهارچوب روش توصیفی بهره گیری شده می باشد.  پرسش اصلی این پژوهش، این می باشد آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط  بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟ که در این راستا و برای رسیدن به جواب این پرسش به سیاستها و نوع رفتارهای کشورهای همسایه با ایران از سمت مرزهای شرقی و جنوب شرقی در دهه های اخیر پرداخته ایم تا معضلات و چالشهای پیش رو را مطالعه و به جواب دقیقی در این زمینه دست پیدا کنیم.

3-1-2-  روش گردآوری اطلاعات

این پژوهش به روش توصیفی –تحلیلی انجام شده می باشد و برای گردآوری آن از اطلاعات کتابخانه ایی و اینترنتی معتبر بهره گیری شده می باشد .برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش کوشش شده تا روابط بین ایران و همسایگان را در طول زمان مطالعه کنیم تا مسائل و معضلات بالقوه در این زمینه و راههکارهای مناسب برای حل آن را ارائه کنیم.

3-1-3- روش تجزیه و تحلیل

در این پژوهش کوشش شده می باشد تا از طریق اطلاعات ، آمار و جداول بدست آمده به طرق گوناگون  کتابخانه ایی و اسنادی در زمینه های موثر در گسترش و افزایش مهاجرت اتباع بیگانه و نیز ترسیم نقشه های مربوطه به تجزیه و تحلیل بپردازیم .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه