تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-1-2- گزارشات تعدیل سود

پالمورس[1] (2004) واکنش منفی بازار به گزارشات مالی تعدیلی در مواردی شدیدتر می باشد که به تقلب مربوط باشد، موجب تغییر چندین حساب گردد، سود گزارش شده را کاهش دهد یا حسابرس یا مدیریت به آن مرتبط باشند.

رومانوس (2007) در رساله دکترای خود به مطالعه تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی پرداخت. نتایج این پژوهش دلالت بر این حقیقت دارند که عکس­العمل بازار به گزارشات مالی تعدیلی ارتباط معناداری با کیفیت سود دارد. به خصوص هر دوی کیفیت سود بر اساس اقلام تعهدی و کیفیت سود با بهره گیری از تفاوت مالیاتی – دفاتر ارتباط معنادار و منفی با واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی هست. نتایج تکمیلی تحلیل­ها دلالت بر این موضوع دارد که نتایج پیش­بینی مدل­ توسط بهره گیری از شاخص­های اقلام تعهدی و تفاوت مالیاتی – دفاتر بهبود یافته می باشد. رومانوس[2] (2007)  در پژوهش خود به مطالعه تاثیر کیفیت سود بر گزارشات مالی تعدیلی پرداخت. وی در نتیجه­گیری پژوهش خود اظهار نمود: تأثیر کیفیت سود قبل از گزارشات مالی تعدیلی بر واکنش بازار به آن تأیید گردید.

مور (2007) با بهره گیری از متغیرهای جریان­های نقدی عملیاتی تقسیم بر سود عملیاتی و تقسیم بر سود خالص، موجودی کالا تقسیم بر کل دارایی­ها و تقسیم بر فروش، حساب­های دریافتنی تقسیم بر کل دارایی­ها و تقسیم بر فروش، کل بدهی­ها تقسیم بر کل دارایی­ها، سود خالص تقسیم بر کل دارایی­ها، سود انباشته تقسیم بر کل دارایی­ها، امتیاز Z آلتمن، فروش تقسیم بر کل دارایی­ها، تغییر حسابرس مستقل شرکت در سال پیش، تغییر مدیریت ارشد در سال قبل، افزایش درصد مالکیت اشخاص درون گروهی الگویی برای پیش­بینی گزارش­های مالی تعدیلی ارائه گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روتنستین[3] (2008) به مطالعه تغییرات نظام راهبری شرکت پس از تعدیل صورت­های مالی پرداخت. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که نظام راهبری شرکت پس از تجدید ارائه­های کاهنده سود انباشته دستخوش تغییر می­گردد.

اموا[4] (2008) اظهار می­دارد که واکنش منفی بازار به تعدیل گزارش­های مالی در مواردی شدیدتر می باشد که مزایای اعطایی به مدیریت (بویژه پاداش وابسته به سهام ) بیشتر باشد یا شرکت کمیته حسابرسی مستقل نداشته باشد.

شولز (2008) تغییرات و تبعات بازار سرمایه به گزارشات مالی تعدیلی پرداخت. نتیجه پژوهش نشان می­دهد که بازار سرمایه به تجدید ارائه صورت­های مالی واکنش منفی نشان می­دهد و  شدت آن در موارد مرتبط با تقلب یا اثرگذار بر درآمد شرکت بیشتر می باشد.

گراهام و همکاران[5] (2008) اظهار می­کنند که گزارشات مالی تعدیلی موجب افزایش نرخ بهره، کوتاه­تر شدن زمان سررسید، افزایش احتمال وثیقه دار شدن وام و اعمال محدودیت­های بیشتر می­گردد.

بارنیو[6] (2009) به مطالعه تاثیر گزارشات مالی تعدیلی بر تحلیل و عکس العمل سرمایه­گذاران پرداخت. سرمایه­گذاران در مورد شرکت­هایی با گزارشات مالی تعدیلی به ویژگی­هایی بیشتر توجه می­کنند و این موضوع دقت برآوردهای تحلیل­گران را نشان می­دهد.

لیو[7] (2010) در تحقیقی که به مطالعه ارتباط بازده سهام و حسابداری سود پرداخت. وی اظهار می­کند زمانی­که مدیران با اهداف فرصت­طلبانه سودها را مدیریت می­کنند، سودهای حسابداری اندازه­ای از عملکرد مالی شرکت هستند که قابلیت اتکای کمی دارند. هر چه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری می­باشند.

[1] Palmrose

[2] Romanus

[3] Rotenstein

[4] Amoah

[5] Graham et al

[6] Barniv

[7] Lio

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده فوق سوالات پزوهش به صورت زیر گسترش می­یابد:

سوال اول: آیا شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند نمود؟

سوال دوم: آیا کیفیت سود اندازه­گیری شده با بهره گیری از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازه­ گیری شده با بهره گیری از شاخص اقلام تعهدی  بر اساس مدل دی چو و دی شف[1] (2002) در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید