عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

جریان­های اصلی مطالعه کارآفرینی سازمانی

ادبیات کارآفرینی مدعی این می باشد که سازمان­های کارآفرین با یک سری از توجه­ها و رفتارهای سازمانی مشخص می­گردد (کوین و میلس، 1999؛ کوین و اسلوین، 1989؛ کراتکو، نافزیگر و مونتاگنو، 1993؛ لی، لی و پنینگز، 2001؛ لامپکین و دس، 1996؛ لیون، لامپکین و دس، 2001؛ میلر، 1983؛ موریس و جونز، 1999؛ استیونسون و گامپرت، 1985؛ استیونسون و جاریلو، 1990). سازمان­های کارآفرین قابلیت­هایی مانند تشخیص فرصت (میلر، 1983؛ استیونسون و جاریلو، 1990)، انعطاف­پذیری سازمانی (مورای، 1984؛ نامن و اسلوین، 1993؛ استیونسون و گامپرت، 1985) و توانایی سنجش، تشویق و پاداش­دهی رفتار نوآورانه (زهرا، 1993) را به نمایش می­گذارند. دراکر (1985) تصریح می­کند، کارآفرینی بر پایه اصول یکسانی پایه ریزی می­گردد، خواه کارآفرین یک سازمان بزرگ باشد و خواه یک فرد که کسب و کار جدیدی شروع کرده باشد. مدیریت کارآفرینانه به همه انواع سازمان­ها، صرف­نظر از این که سازمان تجاری باشد یا خدماتی، انتفاعی باشد یا غیرانتفاعی، دولتی باشد یا خصوصی مربوط می­گردد. تعاریف موجود در ادبیات که کوشش­های کارآفرینانه سازمان­ها را توصیف کرده و تعامل احتمالی بین مدیریت سازمانی و کارآفرینی را مورد تأیید قرار می­دهند شامل کارآفرینی شرکتی (بارگلمن، 1983؛ کرییر، 1996؛ کوین و میلس، 1999؛ کوین و اسلوین، 1991؛ دس، لامپکین و مک­گی، 1999؛ هیسریچ و پیترز، 1986؛ هورنزبی، کراتکو و زهرا، 2002؛ زهرا، ایریلند و هیت، 2000)، مخاطره­جویی شرکتی (مک­میلان، بلوک و ناراسیمها، 1986؛ میلس و کوین، 2002؛ وون­هیپل، 1977)، کارآفرینی راهبردی (گاس و گیزبرگ، 1990؛ هیت، ایریلند، کمپ و ساکستون، 2002؛ مورای، 1984)، مدیریت نوآورانه (کندوالا، 1977)، حالت راهبردی کارآفرینانه (کوین و اسلوین، 1991)، رفتار راهبردی (بارگلمن، 1983)، تعیین راهبرد کارآفرینانه (دس، لامپکین و کوین، 1997)، گرایش کارآفرینانه (کوین و اسلوین، 1986؛ کندوالا، 1977؛ لامپکین و دس، 1996؛ میلر، 1983؛ میلر و فریزن، 1978) و مدیریت کارآفرینانه (استیونسون و جاریلو، 1990؛ میشل، استوری و توماس، 2002) می­باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دو جریان یا روش طبقه بندی کارآفرینی سطح سازمانی مشخص شده می باشد. جریان اول که می­توان به آن، عنوان شیوه گرایش کارآفرینانه اطلاق نمود، بر پایه طبقه بندی میلر و فریسن (1983) می­باشد. کوین و اسلوین (1991، 1986) این مفهوم را توسعه داده و نام آن را به وضعیت کارآفرینانه تغییر دادند و سه ویژگی کارآفرینی در سطح شرکت را که اکنون در سطح گسترده­ای مورد قبول می باشد، ارائه کردند که شامل نوآوری، پیشتازی در بازار و ریسک پذیری می باشد.

لامپکین و دس (1996) از مفهوم گرایش کارآفرینی نام برده و این مفهوم را با معرفی دو بعد دیگر توسعه داده­اند که این دو بُعد شامل استقلال و هجوم رقابتی بودند. به جای بحث در مورد ویژگی­های  کارآفرینی سطح سازمانی و ملاحظه گرایشی کارآفرینانه به صورت یک مفهوم تک بعدی، آن چنان که در مطالعات کوین و اسلوین (1991، 1986) مشهود می باشد، لامپکین و دس (1996) نیز به این مفهوم چند بعدی توجه کردند اما بر اساس  یافته­های  تجربی خود، طبقه بندی کوین و اسلوین را به دو بعد نوآوری و پیشتازی در بازار کاهش دادند.

جریان دوم که در مطالعات  گاث و گینزبرگ (1990) و زهرا (1993، 1991) مشهود می باشد و می­توان آن را تا زمانی که در سطح کل شرکت مورد مطالعه قرار می­گیرد، رویکرد کارآفرینی سازمانی نام گذاری نمود. این روش با به حساب آوردن وسیع نوآوری و واژه­های شومپیتری، به شکلی مشابه، روش گرایش کارآفرینانه می باشد. به هر حال، روش گرایش کارآفرینانه و روش کارآفرینی سازمانی به گونه خاص دو ویژگی مهم از کارآفرینی سطح سازمان را ارائه می­کند. ویژگی اول فعالیت­های مخاطره آمیز شرکت یا ایجاد کسب و کار جدید بوسیله تاسیس شرکت را دربر می­گیرد، در حالی که ویژگی دوم بازسازی استراتژیک، به معنی تعریف مجدد استراتژی و سازماندهی شرکت می­باشد.

در پژوهش حاضر، با در نظر داشتن ویژگی­های زمینه مورد مطالعه (صنعت بانکداری)، جهت مطالعه و تحلیل کارآفرینی در سطح سازمانی از رویکرد گرایش کارآفرینانه بهره گیری می­گردد. از این رو، در ادامه فصل به تشریح نظریه­های موجود در خصوص گرایش کارآفرینانه پرداخته می­گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد