عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل حساسیت :

برای تحلیل حساسیت بهتر می باشد در آغاز مهمترین و تاثیر گذارترین اقلام هزینه و درآمد را تعیین کرده و سپس با در نظر داشتن آنها تحلیل حساسیت را انجام دهیم. همانطور که گفته گردید مهمترین عوامل تاثیر گذار بر اقلام هزینه و فایده در طول عمر طرح هزینه خرید زمین و در آمد فروش جایگاه می باشد . با در نظر داشتن اینکه شرکت پخش به عنوان نهاد سرمایه گذاری در امر پرداخت کارمزد تنها بر روی پارامتر نرخ کارمزد به عنوان عامل درآمد جایگاه می تواند تاثیر گذار باشد . تحلیل حساسایت نیز بر روی این پارامتر صورت گرفته می باشد . بر اساس تحلیل حساسیت صورت گرفته همانطور که در نمودار تحلیل حساسیت نشان داده شده ، با در نظر داشتن اندازه فروش بالا در جایگاهها کلان شهر بیشترین حساسیت نسبت به تغییر نرخ کارمزد مربوط به این جایگاهها و پس از آن جایگاههای عغیر کلان شهر بوده می باشد . همچنینی بر اساس نقطه سربسری بدست آمده ، تقریبا در نرخ کارمزد 185 ریال هر دو جایگاه کلان شهر و غیر کلان شهر از توجیه اقتصادی برخوردار خواهند بود . همچنین با وجود پرداخت کارمزد 200 ریال برای جایگاههای بین جاده ای احداث این جایگاهها از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. مهمترین دلیل این مسئله فروش پایین این جایگاهها می باشد . همچنین شیب منحنی جایگاههای بین جاده ای نشان دهنده حساسیت پایین این جایگاهها نسبت به تغییر نرخ کارمزد و فروش پایین آنهاست.

لذا با در نظر داشتن مطالب یاد شده مثل اینکه استقرار نظام حق العملکاری مورد نیاز می باشد که با در نظر داشتن مصوبه هیات دولت و هیات مدیره شرکت طی پخش فرآورده های نفتی ایران ، با اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه های نظام حق العملکاری برای کمک به درآمد مجاری عرضه اجرا خواهد گردید . پس با در نظر داشتن توضیحات داده شده در فوصل قبل مبنی بر ناکارآمدی مالی نظام پرداخت کارمزد برای مجاری عرضه و        بر کارآمدی مالی نظام حق العملکاری ، در این پژوهش نسبت به معایت و مزایای غیر مالی نظام کارمزد و حق العملکاری مطالعه خواهد گردید و در پایان الگویی جهت استقرار نظام درآمد جایگاهها ارائه خواهد گردید.

چالش های سرمایه گذاری در ساخت جایگاه های عرضه سوخت

اطلاعات این بخش از گزارش حاصل مطالعات صورت گرفته بر روی وضعیت جایگاههای عرضه کشور در سایر بخش های قبلی می باشد . همانطور که قبلاً گفته گردید ، به دلیل معضلات موجود در زمینه ساخت جایگاههای عرضه فرآورده ، بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به این کار نداردچرا که احداث جایگاه در ایران به وسیله بخش خصوصی نیازمند صرف هزینه بالا همراه با معضلات اقتصادی و حقوقی می باشد . به عنوان مثال در 30 سال بعد از انقلاب با وجود افزایش انبوه خودروها (نزدیک به 7 برابر  شدن خودروها ) تعداد جایگاه های عرضه سوخت در مرکز تهران نه تنها زیاد نشده بلکه از آن کاسته نیز شده می باشد . در مجموع هم اکنون حدود 190 جایگاه عرضه سوخت در تهران و 2 هزار و 550 جایگاه عرضه سوخت در کشور فعال می باشد. در صورتی که کشور به بیش از 14 هزار جایگاه عرضه سوخت نیاز دارد. زیرا که بر اساس استانداردهای جهانی ، برای هر سه هزار خودرو یک جایگاه عرضه سوخت احداث می گردد . در صورتی که در ایران با در نظر داشتن محدودیتهای اقتصادی و حقوقی برای هر 27 هزار خودرو یک جایگاه سوخت هست که این اندازه جایگاه یک نهم اندازه استاندارد جهانی می باشد. در این راستا و با مطالعه های انجام شده مشخص شده که چالش های زیادی در خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت جایگاه هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

1-مطالعه ویژگیهای نظام پرداخت کارمزد و حق العملکاری بصورت علمی و مستند جهت ارائه به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

2- با در نظر داشتن نیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص تغییر سیستم درآمدی جایگاه های سوخت که با هدف مرتفع کردن معایب سیستم جاری انجام می گیرد ؛ آسیب شناسی و مطالعه مزایای سیستم فعلی ( پرداخت کارمزد ) و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری ,اطلاعات مفید و کاربردی را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استقرار نظام مناسب درآمدی برای جایگاه های سوخت را فرآهم می آورد .

3- با در نظر داشتن اجرای فاض دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش مضاعف هزینه های جایگاه های سوخت و نظر مدیریت شرکت در خصوص نیاز به استقرار نظام حق العملکاری ؛ مطالعه علمی و اصولی معایب و مزایای نظام پرداخت کارمزد( سیستم فعلی ) و نظام حق العملکاری جهت کمک به تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای استقرار نظامی کارآمد لازم است .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد  با فرمت ورد