شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه نظریه لغو نظام کارمزدی کارل مارکس:

مارکس نخستین بار این نظریه را در برابر خواست محافظه کارانه مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه مطرح نمود مارکس کارگران تحت نظام سرمایه‌داری را بردگان کارمزدی نامید، از نظر مارکس ، اساس مسئله این می باشد که کاپیتالیسم ، بهره‌کشی را تداوم می‌بخشد. بخش اعظم جمعیت (تولید کنندگان) ارزش اضافی را تولید می‌کنند که از سوی بخش کوچکی از جمعیت (سرمایه‌داران) غارت و بین آنها تقسیم می گردد. از نظر مارکس نظام کارمزدی مناسب ترین شکل دستمزد برای شیوه تولید سرمایه داری بوده و معیار مشخص و کاملی برای سنجش شدت کار بدست سرمایه دار می دهد و نظر به اینکه کیفیت و شدت کار در اینجا بوسیله خود شکل دستمزد وارسی می گردد مراقبت کار را بطور عمده افزایش می دهد همان زمان کاری که سابقا و بنا بر تجربه در مقدار معینی کالا جای گرفته و تثبیت گردیده می باشد به مثابه زمان کار اجتماعا لازم تلقی می گردد و بر آن پایه پرداخت می گردد به تعبیری ارزش کار روزانه= ارزش روزانه نیروی کار ,بدیهی می باشد در صورت وجود کار مزدی نفع شخصی کارگر در این می باشد که هر قدر ممکن می باشد نیروی کار خویش را با شدت به کار اندازد امری که کارسرمایه دار را در مورد بالا بردن درجه عادی شدت تسهیل می کند و نیز این به نفع شخصی کارگر می باشد که روزانه کار طولانی گردد زیرا از این راه مزد روزانه یا هفتگی او نیز بالا می رود واین شکل مزبور مبنای سیستم استثمار و ستمی می گردد که زنجیره وار بهم پیوسته می باشد و موجب می گردد کارگر به ماشینی بدل گردد که تامین کننده منافع کارفرما می باشد ( مارکس , کارل , سرمایه , ترجمه 1378 )

در این نظام، کارگر فقط مزدور می گردد یعنی نیرو و توان کارش را می فروشد و سرمایه دار یا همان کارفرما، آنرا می خرد. وقتی پای خرید به میان می آید، خود به خود ذهن ها به طرف «کالا» متمایل می گردد، پس نیروی کار کارگر علی رغم میل کارگران شکل کالا و کالا شدن به خودش می گیرد . خریدار این کالا یعنی سرمایه دار و کارفرما در حکم کسی می باشد که پول می دهد و کار کارگر را می خرد. در این نظام اقتصادی، فروشنده کالا، مثل آن ماشینی می باشد که سکه ای در آن می اندازند و کالای مورد نیاز خود را دریافت می کنند . کارگر در یک نظام کارمزدی، در فروش (چگونه فروختن، به چه کسی فروختن، کی فروختن، کجا فروختن و …) کالای های تولیدی اش کوچک ترین اختیاری ندارد.وقتی کارگر نمی تواند بر سر مزدش و ساعت کارش با کارفرما چانه بزند و شرایط انسانی و دلخواهش را مستقر و مسلط نماید و در یک جایگاه رقابتی با همکاران و هم طبقه ای هایش قرار می گیرد، این یعنی بیگانه شدن با خود. و اختصار وقتی نمی تواند در مناسبات و روابط اجتماعی مبتنی بر استثمار دخالت کند و ساز و کار اجتماعی را بر وفق مرادخود و با شرایط مطلوب انسانی تغییر دهد، این همان بیگانه شدن با جامعه می باشد. این بیگانگی ها یک شبه و تصادفی و مطابق میل سرمایه دار یا علی رغم خواسته کارگر به وجود نیامده بلکه زاییده نظامی می باشد که در آن همان گونه که کار و نیروی کار، به منزله کالاست، کارگر با همه عواطف و ارزش های انسانی اش هم شی و کالاست .بر این اساس مارکس برای مقابله با استثمار کارگران و تامین حقوق کارگران ومبارزه با نظام سرمایه داری نظریه الغای نظام کارمزدی را مطرح نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-مطالعه ویژگیهای نظام پرداخت کارمزد و حق العملکاری بصورت علمی و مستند جهت ارائه به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

2- با در نظر داشتن نیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص تغییر سیستم درآمدی جایگاه های سوخت که با هدف مرتفع کردن معایب سیستم جاری انجام می گیرد ؛ آسیب شناسی و مطالعه مزایای سیستم فعلی ( پرداخت کارمزد ) و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری ,اطلاعات مفید و کاربردی را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استقرار نظام مناسب درآمدی برای جایگاه های سوخت را فرآهم می آورد .

3- با در نظر داشتن اجرای فاض دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش مضاعف هزینه های جایگاه های سوخت و نظر مدیریت شرکت در خصوص نیاز به استقرار نظام حق العملکاری ؛ مطالعه علمی و اصولی معایب و مزایای نظام پرداخت کارمزد( سیستم فعلی ) و نظام حق العملکاری جهت کمک به تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای استقرار نظامی کارآمد لازم است .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد  با فرمت ورد