دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

این فصل از پایان نامه به مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص دارد. در این فصل آغاز به نظریه­ها و مدل­های ارائه شده درمورد عدم اطمینان محیطی، مشتری مداری و کارآفرینی پرداخته شده و در ادامه تحقیقات انجام شده در خصوص متغیرهای پژوهش مرور می­گردد. در انتها، یک جمع­بندی از ادبیات پژوهش به اقدام آمده و چارچوب مفهومی پژوهش ارائه می­گردد.

 

2-2- مبانی نظری

2-2-1- عدم اطمینان محیطی 

چنانچه سازمان­ها خواهان بقا و افزایش اثربخشی خود باشند، بایستی خود را با محیط تطبیق دهد. محیط از این جهت اهمیت دارد که همه محیط‌ها یکی نیستند. محیط‌ها بر اساس آن چیز که آنرا عدم اطمینان محیطی[1] می­نامند، نسبت به هم متفاوتند. براساس نظر پنروس[2] (1995)، محیط خارجی برای هر شرکت منحصر به فرد می باشد، در حالی که این محیط سیال بوده و قابلیت آن را دارد تا به وسیله رهبران شرکت­ها برای رسیدن به اهداف دستکاری گردد و ممکن می باشد به واسطه عدم اطمینان باعث محدود شدن فرصت­های سازمان گردد. خاندوالا[3] (1977) تبیین داد که در هنگام طرح ریزی یک سازمان، محیط بیرونی به عنوان منبعی که به گونه همزمان فشارها و پویایی­هایی را برای سازمان به همراه دارد اقدام می­کند. سه نوع ارتباط متقابل بین سازمان و محیط آن هست که عبارتند از:

  1. شرکت­هایی که در ارتباط خود با محیط کنترل اندک یا هیچ کنترلی روی ورودی­های محیط ندارند.
  2. شرکت­هایی که در ارتباط خود تعادل دارند.
  3. سازمان­هایی که بر محیط تسلط دارند (مانند دولت) و تا حد زیادی بر ورودی­ها و خروجی­های محیط اثر می­گذارند.

در نتیجه، براساس نظر خاندوالا (1977)، شرکت و ارتباط شرکت با محیطی که در آن قرار دارد، اثر مهمی بر توانایی شرکت در اجرا استراتژی تجاری خود و رقابت در بازار دارند. علاوه براین، وی ادعا نمود که پنج جنبه اصلی از محیط هست که سازمان را تحت تأثیر قرار می­دهد. این ابعاد شامل 1) آشفتگی یا غیرقایل پیش­بینی بودن محیط، 2) خصومت یا استرس­زا بودن و پرخطر بودن محیط، 3) گوناگونی یا عدم یکنواختی محیط، 4) پیچیدگی فنی یا اطلاعات پیچیده مورد نیاز برای تصمیم­گیری، 5) محدودکننده یا اجبارکننده. براساس کار صورت گرفته توسط خاندوالا؛ میلر و فریزن (1978) عنوان کردند که محیط شرکت به گونه کامل روی پاسخ استراتژیک شرکت­ها کنترل ندارد و شرکت­ها می­توانند از طریق تحلیل فعالیت­ها، نوآوری در محصولات یا بازارها، بکارگیری استراتژی­های مناسب و یا به بیانی دیگر گرایش کارآفرینانه با فشارهای محیطی سازگار شوند.

بعضی از نظریه پردازان به جنبه­های خاصی از محیط تأکید کرده و تعاریف خود از محیط خارج سازمان را براساس آن ارائه نموده­اند. برای مثال، مفهوم سازی ارائه شده توسط دانکن[4] (1972) عدم اطمینان محیطی را بعنوان سازه­ای که دارای دو بُعد پویایی و پیچیدگی در نظر گرفته می باشد. سه نشانگر عملیاتی از این ابعاد ساخته شدند: کفایت اطلاعات درمورد عامل خاص در سوال، اهمیت عامل برای عملکرد شرکت، و قابلیت پیش بینی واکنش عامل به تصمیمات شرکت. تغییر محیطی[5] دامنه­ای از ایستا (جائیکه تغییر محیطی خیلی کم می باشد) تا پویا (که تغییرات محیطی شدید می باشد) را دربر می­گیرد. هر چه محیط پویاتر باشد، مدیریت برای پیش­بینی احتمالات مرتبط با راهکارهای تصمیمات مختلفی که قصد انجامشان را دارد، با معضلات بیشتری روبروست. اگر همه شرایط دیگر یکسان فرض شوند، مدیریت ترجیح خواهد داد، محیطی ایستا و بدون تغییر را انتخاب کند، زیرا در چنین محیطی مسائل و مشکلاتی که احتمالاً وجود دارند از قابلیت پیش بینی زیادی برخوردارند. پیچیدگی محیطی[6] به تعداد عناصر خارجی که می‌توانند عملیات سازمان را تحت تأثیر قرار داده، برمی‌گردد. زمانی که محیط پیچیده نیست، عناصر اندکی در محیط وجود دارند که مدیریت ملزم به نظارت آنهاست و در چنین حالتی عناصر محیطی نسبت به هم متجانس­اند. وقتی که محیط پیچده بوده، دارای تعداد زیادی عناصر می‌باشد که بایستی نظارت شوند و چنین عناصری در این نوع محیط نامتجانس خواهند بود. افزایش در پیچیدگی محیطی منجر به عدم تمرکز می گردد که این امر سازمان را قادر می­سازد، تا عناصر محیطی را در طیف وسیعی گسترده شده­اند، موثرتر و دقیقتر نظارت کند.

رابینز[7] (1991) عدم اطمینان محیطی را یکی از عامل محیط بیرون سازمان معرفی می­کند که عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می­دهد. از نظر رابینز، عدم اطمینان محیطی به اندازه آگاهی مدیران از تغییرات محیط بیرونی سازمان و توانایی آنها در پیش­بینی این تغییرات اطلاق می­گردد که توسط دو عامل پیچیدگی و درجه تغییر مولفه­های محیطی تحت تأثیر قرار می­گیرد. پیچیدگی به تعداد مولفه­های محیط بیرونی سازمان تصریح دارد، در حالی که درجه تغییر بیانگر پویایی یا ثبات محیط بیرونی می­باشد. شکل 2-3 ماتریس عدم اطمینان محیطی را نشان می­دهد.

[1] Environmental Uncertainty

[2] Penrose

[3] Khandwalla

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Duncan

[5] Environmental Change

[6] Environmental Complexity

[7] Robbins

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد