عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رویکرد مشتری مداری در سطح سازمانی

مشتری مداری در سطح سازمانی بیشتر با مفهوم بازارمداری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد (دشپاند و همکاران، 1993؛ هارتلین و همکاران، 2000؛ برادی و کرونین، 2001). در این رویکرد، بازار مداری به عنوان شکلی از فرهنگ سازمانی تعریف می­گردد، طوری که کارکنان به گونه مستمر برای ایجاد ارزش بالاتر برای مشتریان متعهد می­شوند. علاوه براین، بازارمداری به عنوان یک رشته فعالیت­های بازاریابی که منجر به عملکرد سازمانی بهتر منجر می­گردد در نظر گرفته می­گردد. سازمان­های بازارمدار در مقایسه با سازمان­هایی که تولیدمدار، تمرکز خود را روی انطباق محصولات و خدمات خود با نیازها و انتظارات مشتریان معطوف می­کنند (گرونروس[1]، 2006). برای نائل شدن به این چنین تمرکزی روی مشتریان، یک شرکت با درجه بالای بازار مداری مجموعه­ای از ارزش­های به اشتراک گذاشته شده و باورهایی درمورد در اولویت قرار دادن مشتریان را ترویج می­دهد و حاصل کار خود را به شکل مزیت رقابتی قابل دفاع، کاهش هزینه­های و افزایش سود به دست می­آورد (دسفند[2]، 1999). مفهوم بازار مداری روی تولید هوش تجاری متناسب شده، انتشار و پاسخ دهی به اطلاعات بازار برای تصمیمات سودمند و اثربخش تمرکز دارد (ساندکویست، فامالینن و سامینن[3]، 2000؛ کولی و ژاورسکی، 1990). همچنین مفهوم بازار مداری با موضوعاتی نظیر فرهنگی سازمانی، نوآوری و برنامه ریزی منابع انسانی و یادگیری سازمانی در ارتباط می باشد (نارور و اسلاتر، 1990؛ روکرت[4]، 1992؛ باکر و سینکولا[5]، 1999؛ هولی، گرینلی، کدوگان و فاهی[6]، 2005؛ کسکین[7]، 2006).

دو مطالعه مفهوم بازارمداری را در تحقیقات دانشگاهی و کسب و کار برپا نهاد می باشد. مورد اول مربوط به مطالعه کولی و ژاورسکی (1990) می­باشد. این محققان بازار مداری را به عنوان اجرای مفهوم بازاریابی مرور کرده می باشد. این مدل بر گردآوری داده­های بازاریابی، انتشار این اطلاعات در راستای وظایف درون سازمان و اقدام براساس این هوش ایجاد شده تأکید دارد. مدل کولی و ژاورسکی (1990) برپایه مصاحبه­های صورت گرفته با 62 مدیر در پُست­های بازاریابی و غیر بازاریابی شرکت­های ایالات متحده ساخته گردید. یکی از یافته­­های اصلی پژوهش این بود که سودآوری نتیجه بازارمداری می باشد نه مولفه­های آن. چند سال بعد، ژاورسکی و کولی (1993) طی مقاله­ای به مرور و متغیرهای پیش­نیاز­های ظهور بازار مداری و نتایج حاصل از آن برای سازمان پرداختند. شکل 2-2 تعامل بین ایجاد آگاهی (هوش)، انتشار و پاسخدهی را نشان می­دهد. گردآوری آگاهی (هوش) به به گردآوری اطلاعات درمورد مشتریان، رقباء و محل بازار تصریح دارد. پاسخدهی تنها زمانی رخ می­دهد که فرآیندهای فرمول­بندی شده برای به اشتراک گذاشتن هوش تجاری سنگین نبوده و به راحتی قابل دسترسی باشد. چنانچه مدیریت بر به اشتراک گذاشتن این آگاهی تأکید کند و چنانچه سیستم پاداش دهی سازمان انگیزه لازم برای انجام را فرآهم نماید و انجام آن به عنوان یک خطا به حساب نیاید، در این صورت پاسخ­دهی حاصل خواهد گردید. به بیانی دیگر، مدیر با کارمند تنها زمانی خواهان به اشتراک گذاشتن اطلاعات هستند که اجرای آن برای­شان هزینه نداشته باشد. کولی، ژاورسکی و کومار (1993) براساس مدل خود پرسشنامه­ای 32 عبارتی با نام MARKOR[8] ارائه کردند که سه بُعد فوق­الذکر از بازار مداری را مورد اندازه­گیری قرار می­دهد.

[1] Grönroos

[2] Desphande

[3] Sundqvist, Puumalainen & Saminen

[4] Ruekert

[5] Baker & Sinkula

[6] Hooley, Greenley, Cadogan & Fahy

[7] Keskin

[8] Market Orientation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد