شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت استراتژی

مدیریت استراتژیک عبارتست از فرایندی که از طریق آن سازمان ها محیط های داخلی و خارجی خود را تحلیل کرده و از آن شناخت کسب می کنند علاوه بر آن مسیر استراتژیک خود را پایه گذاری کرده استراتژیهایی خلق می کنند که آنها را برای رسیدن به اهداف تعیین شده کمک نماید و آن استراتژیها را به اجرا می گذارند. مسیر استراتژیک به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان مرتبط می باشد . در سطحی بنیادی تر مسیر استراتژیک آمال و مقاصدی را که یک سازمان برای رسیدن به آنها کوشش می کند را مشخص می سازد(هریسون وجان1382) .

هم افزایی :

به این معنی می باشد که کل بزرگتر از مجموع آن می باشد . در اصطلاح سازمانی هم افزایی به این معنی به کار می رود که ادارات جداگانه یک سازمان با یک اشتراک مساعی و ارتباط با یکدیگر تولیدات و خدماتی با کیفیت مرغوب ترو به مقدار بیشتر عرضه می کنند تا اینکه هر کدام به گونه جداگانه و مستقل به کار بپردازند به بیانی دیگر سیستم به صورت واحد چیزی غیر از جمع آن می باشد . به عنوان مثال ادارات یک سازمان کوچک در صورتی که یک اداره امور مالی مشترک داشته باشند بازدهی بیشتری دارند تا اینکه هر کدام از آنها برای خودشان امور مالی داشته باشند(امیر کبیری 1381)

رسالت:

رسالت هر سازمان در واقع علت اصلی تشکیل و دلیل تاسیس آن می باشد. اگر مدیران رسالت سازمان را به درستی بشناسند ، می توانند راهبردهایی را انتخاب کنند و به اجرا درآورند که موجب حفظ و تقویت، وحدت میان همه اعضا سازمان گردد. رسالت سازمان مقصد اصلی و منجصر به فردی می باشد که نوع، قلمرو عملیات، محصول و بازار، سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد( رضاییان ، 1383).

قرارداد

قرارداد کارعبارت می باشد از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد همیشگی تعبیر می گردد، شروط مذکوردر قرارداد کار[1] و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار مقصود ننماید.(زلفی)

[1] – LABOR CONTRACT

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-مطالعه ویژگیهای نظام پرداخت کارمزد و حق العملکاری بصورت علمی و مستند جهت ارائه به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

2- با در نظر داشتن نیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص تغییر سیستم درآمدی جایگاه های سوخت که با هدف مرتفع کردن معایب سیستم جاری انجام می گیرد ؛ آسیب شناسی و مطالعه مزایای سیستم فعلی ( پرداخت کارمزد ) و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری ,اطلاعات مفید و کاربردی را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استقرار نظام مناسب درآمدی برای جایگاه های سوخت را فرآهم می آورد .

3- با در نظر داشتن اجرای فاض دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش مضاعف هزینه های جایگاه های سوخت و نظر مدیریت شرکت در خصوص نیاز به استقرار نظام حق العملکاری ؛ مطالعه علمی و اصولی معایب و مزایای نظام پرداخت کارمزد( سیستم فعلی ) و نظام حق العملکاری جهت کمک به تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای استقرار نظامی کارآمد لازم است .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد  با فرمت ورد