ن اینترنت نیز تا پایان شهریورماه سال جاری 21 میلیون نفر بود وبا فرض این که در هر لحظه 100 هزار نفر با اینترنت به صورت همزمان کار کنند؛ در این صورت متوسط پهنای باندی برای هر نفر 130 کیلوبایت بر ثانیه است که این میزان برای کارهای تحقیقاتی که عمدتا از متن استفاده می‌کنند تا حدی کافی است اما برای تصویر و فیلم و اموری نظیر کنفرانس ویدیویی کافی نیست.
ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان حدود 30 درصد است. این ضریب اگر چه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جایگاه خوبی نیست، اما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، می‌توان گفت ایران از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است.
آمارهای ارائه شده در زمینه ضریب نفوذ اینترنت کشورها و قرار گرفتن ایران در رده سوم خاورمیانه در حالی است که به گفته تحلیلگران، معیار تقسیم‌بندی کشورها و قرار گرفتن آنها در رتبه جهانی، دیگر براساس ضریب نفوذ نیست؛ بلکه در حال حاضر این معیار براساس میزان پهنای باند هر کشور محاسبه می‌شود. با این اوصاف باید دید که ایران در زمینه ارائه پهنای باند در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرد.
در هر حال با توجه به اظهارنظرهای ارایه شده و از آنجاکه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، آمارهایی از هر کشور براساس مراکز مخابراتی، فرصت‌های دیجیتالی و توسعه IT در آن کشور ارائه می‌شود که این آمار در نشان دادن مقام واقعی آن کشور موثر خواهد بود.
طرح سرشماری از کاربران اینترنت، اگر با دقت مناسب انجام شود و ضریب نفوذ واقعی اینترنت در کشور را مشخص کند، همانگونه که در اهداف انجام آن ذکر شده است می‌تواند در جذب منابع خارجی و مشخص شدن جایگاه واقعی ایران در رتبه‌بندی جهانی موثر باشد و ایران را به عنوان کشوری برجسته و مکانی برای فعالیت افراد به جهان بشناساند.
ضمن اینکه مشخص شدن ضریب نفوذ اینترنت در کشور قطعا این کمک را می‌کند که اگر در این حوزه، پایین‌تر از حد استاندارد جهانی مخابرات (ITU) هستیم، با برنامه‌ریزی‌های اصولی آن را افزایش دهیم؛ بنابراین تحلیل اطلاعات به دست آمده از این سرشماری، به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تضمین کیفیت شبکه و تناسب کمیت با تقاضا بسیار کمک خواهد کرد.
تاثیرجنسیت برچگونگی استفاده ازاینترنت
مهرشاد مشبابي مسئول دفتر امور زنان سپاه و رئيس شوراي سياستگذاري همايش زنان واینترنت درهزاره سوم هدف از برگزاري اين همايش را پاسخ به نيازهاي جامعه دانست و گفت اين روزها شاهد كاركردهاي مختلف اينترنت در كار، زندگي و تحصيل هستيم و بسياري از خانواده‌هاي ما با اين ابزار اطلاع‌رساني ارتباط برقرار كرده‌اند بنابراين تصميم گرفتيم از اين بستر مناسب استفاده بهينه كنيم.
ظهور هر رسانه سبب‌ساز تغييراتي در خواسته‌ها و نيازهاي جامعه است به همين دليل اينترنت تأثيراتي در جامعه ايراني داشته، كه قابل كتمان نيست. اينترنت و چگونگي بهره‌وري از آن نيز براي دولتمردان داراي اهميت بسياري است و روند  استفاده زنان از اينترنت به موازات آن در حال افزايش، بنابراين چنين همايشي با بررسي نتايج يافته‌ها از سراسر كشور مي‌تواند در درك آن مؤثر باشد.
رشد روزافزون شبكه جهاني اطلاعات و امكان دسترسي آسان و سريع به اين شبكه، سطح دانايي افراد، انديشه انسان‌ها و شيوه‌هاي انجام امور فرهنگي و اقتصادي را متحول كرده است. اين در حاليست كه هم‌اكنون زنان در كشورهاي در حال توسعه چون كشور ما آنگونه كه بايد از اين فرصت استفاده نمي‌كنند.
شايد به همين دليل است كه، فرصت‌يابي و آسيب‌شناسي چگونگي ارتباط زن و اينترنت در كشور ما به يك اندازه داراي اهميت است.
شناخت دقيق فرصت‌ها و برنامه‌ريزي براي استفاده بهينه از آنها در راستاي ارتقاء سطح دانش، افزايش شيوه‌هاي ارتباطي، شناخت فرصت‌هاي كاري و كالبد شكافي علمي محدوديت‌هاي ناشي از نابرابري بهره‌گيري زنان از اينترنت در مقايسه با مردان، از مهمترين اقداماتي است كه بايد در قالب يك برنامه‌ريزي دقيق دنبال شود.
رشد اينترنت در كشورهاي مختلف، بسيار نامتوازن است، به عبارت ديگر فاصله و شكاف قابل توجهي در زمينه دسترسي و استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) بين كشورهاي كمتر توسعه يافته و توسعه يافته  وجود دارد.
به عنوان نمونه در ايالات متحده آمريكا، زنان در حال پيشي گرفتن از مردان از نظر دستيابي به اينترنت هستند و نرخ بالاي رشد خود را حفظ كرده‌اند. در حالي كه تعداد كل كاربران اينترنت در آمريكا تنها 22/4 درصد رشد داشته، اين نرخ براي زنان 34/9 درصد بوده است. اما اين موضوع در ميان زنان آسيايي ديده نمي‌شود.
78 درصد كاربران اينترنت در آسيا را مردان و تنها 22 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند. بي‌ترديد چنين تفاوتي ميان مردان و زنان در زمينه استفاده از اينترنت، تاثير قابل ملاحظه‌اي بر فرهنگ و اقتصاد آسيا خواهد داشت.
در كشور در حال توسعه‌اي مانند ايران هم ميزان محروميت زنان از آموزش و تعليم فناوري قابل توجه است. شايد پايين‌تر بودن سطح آموزش زنان نسبت به مردان، نبود منابع اقتصادي و فقدان هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي اغلب زنان را از دنبال كردن شغل‌هاي غيرسنتي و دسترسي به ICT باز مي‌دارد. در همين حال پيمايش صورت گرفته از سوي «شهناز ميزبان»، پژوهشگر علوم اجتماعي بر روي 380 دانشجوي دانشگاه‌هاي دولتي تهران نشان مي‌دهد كه بعد از پايگاه اقتصادي – اجتماعي و موقعيت جغرافيايي، «شكاف جنسيتي» عمده‌ترين شكاف در كاربرد اينترنت بوده كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
از سوي ديگر در حالي كه 22 درصد دانشجويان پسر بيش از سه ساعت در روز از كامپيوتر استفاده مي‌كنند، تنها 10 درصد دختران دانشجو از كامپيوتر استفاده كرده‌اند. اين در حاليست كه ميزان استفاده پسران از اينترنت در طول روز نيز به مراتب بيش از دختران است (5/19 درصد پسر در برابر 4/15 درصد دختر).
از آنجايي كه «جنسيت» بر نوع و ميزان استفاده از اينترنت تاثيرگذار است، شيوه استفاده از اينترنت در ميان دختران و پسران نيز داراي تفاوت است؛ چرا كه انتظارات اجتماعي، آنها را به سوي نقشهاي جنسيتي سوق مي‌دهد، اين بدين معناست كه دختران دريافت و ارسال پست الكترونيكي، خريد كالا و سرگرمي را بيش از پسران ترجيح داده و در مقابل پسران از اينترنت به منظور جستجوي اطلاعات و دريافت خبر استفاده مي‌كنند، كه اين مسئله را مي‌توان در چگونگي جامعه‌پذيري دختران و پسران جستجو كرد. از آنجايي كه در دهه‌هاي گذشته جامعه همواره افراد را به نقشهاي سنتي سوق داده است، مسئوليت‌ها و نقش‌هاي زنانه مانعي براي دسترسي و استفاده زنان از كامپيوتر و اينترنت است.
اداره كشورها بدون استفاده از ICT غيرممكن شده يا با هزينه هنگفت امكان‌پذير است؛ روند توسعه جهان رو به جلو پيش مي‌رود و ما بايد بتوانيم از تهديدها دوري و از فرصت‌ها به نحو احسن استفاده كنيم.
نصرالله جهانگرد، دبير پيشين شوراي عالي اطلاع‌رساني در همايش زنان و اينترنت در هزاره سوم گفت: بازار محصولات ICT در دنيا حدود 600 تا 700 ميليون يورو است و در واقع مي‌توان گفت كه اين موضوع در حوزه اشتغال يكي از كارآفرين‌ترين مباحث محسوب مي‌شود.
او با بيان اينكه اينترنت به عنوان سرمايه و ثروت عمومي جهان به حساب مي‌آيد، گفت: همه دستگاهها بايد به راحتي به اين ابزار دسترسي داشته باشند؛ سياستگذاري كشورها اين است كه مردم به راحتي بتوانند به اينترنت دسترسي پيدا كنند.
همه كشورها متوجه اين موضوع هستند و ز

 
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید