عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-10- تأثیر حسابرسان مستقل در ارتباط با کیفیت سود

در پاسخ به افزایش توجهات قانون گذاران، سرمایه گذران و عموم مردم به قابلیت اتکاء صورت­های مالی حسابرسی شده و کیفیت گزارشات مالی، SEC در خواست نمود که هیأت نظارت عمومی[1] (POB) اثرات تحولات اخیر در حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و منافع مردم را ارزیابی کند. در اکتبر 1998، POB  طرح حسابرسی اثر بخش را برای انجام این ماموریت ارائه داد. توصیه ها و گزارش نهایی طرح که در اگوست 2000 منتشر گردید، توجهات و ملاحظات متعددی شامل خدمات غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس و ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت سود را اظهار و اعلام نمود.

این هیات تصریح می کند که در سال­های اخیر رشد قابل توجهی در خدمات غیر حسابرسی نظاره می­گردد بطوری که درآمد بعضی شرکت­های حسابرسی بزرگ از بابت خدمات غیر حسابرسی بیشتر از درآمد حسابرسی می باشد.

بعضی از اعضای POB عقیده دارند که انجام خدمات غیر حسابرسی در قبال حق­الزحمه های بالا باعث خدشه دار شدن استقلال حسابرس می­گردد. در آمریکا شواهد تجربی مؤید این می باشد که بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط هست. در پی این شواهد SEC قوانین و مقررات مربوط به استقلال حسابرس را در سال 2001 بازنگری نمود و شرکت­های سهامی عام را ملزم نمود تا اندازه حق­الزحمه پرداختی چه از بابت خدمات حسابرسی و چه از بابت خدمات غیر حسابرسی به حسابرسان مستقل، اعلام دارند. هدف از افشاء مذکور این می باشد که به بهره گیری کنندگان صورت­های مالی این فرصت را بدهد تا خودشان نتیجه­گیری راجع به اثرات خدمات غیر حسابرسی بر استقلال حسابرسی داشته باشند و این افشاها بر رفتار حسابرسان نیز اثر می­گذارد. بطور کل این معیار جدید افشاء(افشاء اندازه حق الزحمه) وضع شده توسط SEC عنوان می­نماید که حق­الزحمه بالای خدمات غیر حسابرسی پرداخت شده توسط صاحبکار به حسابرسان آنها، می­تواند استقلال حسابرس را به خطر بیندازد و کیفیت حسابرسی و در نتیجه کیفیت سود را کاهش دهد.

[1] Oversight Board Public

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده فوق سوالات پزوهش به صورت زیر گسترش می­یابد:

سوال اول: آیا شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند نمود؟

سوال دوم: آیا کیفیت سود اندازه­گیری شده با بهره گیری از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازه­ گیری شده با بهره گیری از شاخص اقلام تعهدی  بر اساس مدل دی چو و دی شف[1] (2002) در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری