تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

متغییرها و شاخص های پژوهش

متغیرهای این پژوهش به صورت زیر می‌باشند:

  • فرضیه اول : به وجود آمدن قوانین سخت مهاجر پذیری در ایران می تواند موجب کاهش ورود اتباع خارجی به کشور گردد.

متغیر مستقل :  به وجود آمدن قوانین سخت مهاجر پذیری و ایجاد صلح و امنیت در داخل افغانستان

متغیر وابسته : کاهش ورود اتباع خارجی

 

  • فرضیه دوم : ایجاد صلح و امنیت در داخل افغانستان و نیز به وجود آمدن حکومتی قدرتمند و با ثبات سیاسی و اقتصادی موجب کاهش مهاجران می گردد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغییر مستقل: ایجاد صلح و امنیت در داخل افغانستان و نیز به وجود آمدن حکومتی قدرتمند

متغییر وابسته : اندازه مهاجرت

 

  • ویژگی های محدوده مورد مطالعه

     

  • وجه تسمیه

سیستان صورت تغییر یافته سجستان یا سکستان به معنای سرزمین سکا می باشد و بلوچستان نیز محل سکونت قوم بلوچ می باشد .این استان از دو ناحیه شمال و جنوب تشکیل شده می باشد .سیستان امروزی در کتاب اوستا یازدهمین سرزمینی می باشد که اهورامزدا آفریده و همچنین زادگاه رستم دستان قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی می باشد .اقوام آریایی سکاها در حدود 128 قبل از میلاد ، سیستان را به تصرف خود درآورده و در پهنه آن استقرار یافته اند.

سرزمینی که اکنون بلوچستان نام دارد به اسم مکا “مکه” معروف بوده که یونانی ها آن را گدروزیا نامیده اند .در زمان قدیم در بلوچستان باتلاق بسیار وجود داشت و “اراینا” یا “ایرینا” در زبان سانسکریت به معنی باتلاق می باشد و بعضی عقیده دارند از ترکیب این کلمه با کلمه مکا کلمه ای پدید آمد که به مرور زمان به مکران تبدیل گردید .کلمه بلوچستان نیز از زمانی که بلوچ ها در آن سکونت یافتند به آن اطلاق گردید. (سال نامه آماری ،1388)

  • جایگاه

استان سیستان و بلوچستان پهناورترین استان ایران می باشد و بیش از 11 درصد وسعت کشور را در بر می گیرد . این استان 1100 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان و 300 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد و به دلیل قرار گرفتن در جایگاه راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد به ویژه بندر چابهار که تنها بندر اقیانوسی ایران و آسانترین و بهترین راه دسترسی کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد می باشد. (سال نامه آماری ،1388)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه