عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-18- محتوای اطلاعاتی اعلام سود پیش‌بینی‌شده (برآوردی) و تاثیر اعلام سود برآوردی بر نوسانات قیمت سهام

از آن‌جا که ارزش نظری اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان‌های تقدی ناشی از آن می باشد، پس سود پیش‌بینی شده سهام، عامل مهمی برای تعیین قیمت هر سهم می باشد. نکته مهم آن می باشد که رقم پیش‌بینی تا چه حد از صحت برخوردار می باشد. در مواجه با ارقام سود برآوردی اعلام شده، سرمایه‌گذاران در دو گروه قرار می‌گیرند. عده‌ای در گروه سرمایه‌گذاران محتاط و بدبین هستند و عقیده دارند سود اعلام شده از سودی که تحقق می‌یابد انحراف دارد. تغییرات اعلام شده در سود برآوردی کاملاً موقتی می باشد، و به مرور زمان سود شرکت با تعدیل منفی همراه خواهد گردید و به سطح سود سال‌های قبلی خواهد رسید. پس، این عده از سرمایه‌گذاران واکنش و هیجان زیادی از خود در قبال افزایش سود برآوردی نشان نمی‌دهند و عقیده دارند سود واقعی شرکت غیر از سود اعلام شده می باشد. البته، در طول زمان، وقتی متوجه می شوند سود شرکت بهبود یافته، و اندازه پوشش بودجه نیز بهبود یافته، به تدریج دیدگاه خود را عوض کرده و به معامله سهام اقدام می‌کنند. پیش روی این دسته، گروه سرمایه‌گذار متهورتر قرار دارند که به سود سهام اعلام‌شده واکنش فوری نشان می‌دهند. این گروه تصور می‌کنند که سود شرکت از طریقه خاصی تبعیت می کند. از این رو با اعلام تعدیل مثبت یا منفی سود، به طریقه گذشته رجوع می‌کنند و متناسب با آن عکس‌العملی نشان می‌دهند. عکس‌العمل این گروه برخلاف گروه اول، واکنش نسبت به طریقه بلندمدت قیمت سهام می باشد. یافته‌های محققان غربی در حوزه ارتباط سود سهام برآوردی و قیمت سهام متفاوت می باشد. عده‌ای اثبات می‌کنند که قیمت سهم با سود سالانه همبستگی ندارد، زیرا بازار سرمایه کارا می باشد و در بازار کارا کسب سود غیرمتعارف تصادفی می باشد. تحقیقاتی زیرا مطالعات بال و براون (1968) نشان می‌دهد که بین سود سالانه و نرخ بازده غیرمتعارف ارتباط هست، یعنی افزایش غیرمنتظره یا کاهش غیرمنتظره در سود، معمولاً با نرخ مثبت یا منفی در بازده غیرعادی همراه می گردد.بیور (1968) نشان داد که تغییرات سود اعلامی باعث حجم معاملات بیش‌تر سهام می گردد. یعنی این حجم معاملات بیانگر محتوای اطلاعاتی اعلامیه‌های سود می باشد. جورج فاستر (1977) نشان داد که سود منبع اطلاعات مهمی می باشد و باعث افزایش حجم معاملات می گردد. مطالعات لامبرت و یال (1978) نشان می‌داد که قیمت‌ها و سود در یک جهت حرکت می‌کنند، اما نه به یک نسبت. مطالعه مان (1980) نشان‌دهنده معنادار بودن واکنش قیمت سهام نسبت به پیش‌بینی‌های سود می باشد. در سال 1998، پژوهش اداباسی در بورس استانبول نشان دهنده بازده غیرمتعارف سهام در روز اعلام سود هر سهم در مقایسه با روزهایی می باشد که سود سهام اعلام نمی‌گردد. اسپان هلتز (2004) با مطالعه بورس دانمارک نشان می‌دهد که اعلام سود، حاوی محتوای اطلاعاتی می باشد و با آن نرخ بازده غیرمتعارف مثبت و معنادار نظاره می گردد. موخری (2005) تحقیقی انجام داد که نتایج کاملاً متفاوتی ارایه می‌دهد. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که جهت تغییرات قیمت سهام، عکس جهت اطلاعیه اعلام سود می باشد. این مطالعه نشان می‌دهد حدود 30 درصد از سهامی که تعدیل منفی در سود داشته‌اند، در تاریخ اعلام سود، با تغییر مثبت قیمت همراه شده‌اند و در همین حدود نیز سهامی که تعدیل مثبت در سود داشته‌اند، با تغییر منفی قیمت همراه شده‌اند. این پژوهش دلیل چنین تحول نامنتظری را این‌گونه اعلام می کند: «هنگامی که شرکتی تعدیل منفی در سود اعلام می کند، سرمایه‌گذاران از فروش این سهام خودداری می‌کنند، زیرا مایل به شناسایی زیان نیستند، و برعکس هنگامی که تعدیل مثبت در سود اعلام می گردد، اشتیاق به فروش پیدا می گردد، و صف فروشی که به این دلیل شکل می‌گیرد، در نهایت باعث کاهش بازده می گردد. به این ترتیب، نظاره می گردد که نتایج متفاوتی از مطالعه‌های تجربی گذشته حاصل آمده می باشد (روزنامه سرمایه، 4/7/85).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده فوق سوالات پزوهش به صورت زیر گسترش می­یابد:

سوال اول: آیا شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند نمود؟

سوال دوم: آیا کیفیت سود اندازه­گیری شده با بهره گیری از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازه­ گیری شده با بهره گیری از شاخص اقلام تعهدی  بر اساس مدل دی چو و دی شف[1] (2002) در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری