عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل آموزشی

نظریه های متعددی وجود دارند که کوشش نموده اند تا ارتباط بین مهاجرت و تحصیلات را تبیین کنند. یک نظریه مهاجرت را وسیله ای می داند که فرد تحصیل کرده بازده دانش و مهارت های خود را به حداکثر می رساند. افرادی که تحصیلات رسمی دارند. بویژه آنهایی که در دوره دبیرستان یا بالاتر هستند می توانند در بخش دولتی یا تجاری مشاغلی را به دست آورند. این مشاغل خوب در مراکز شهری مهم قرار دارند، از این رو مهاجرین به این شهرها گرایش می یابند. یافته های مشابهی در غنا کنیا، ترکیه و تایلند این نتیجه را تأیید می کنند که تحصیلات بعنوان وسیله ای که آرزوهای دانش آموزان را تغییر می دهد مورد توجه می باشد.

2-14-2- عوامل اقتصادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسائل اقتصادی همواره یکی از عوامل اصلی روابط بین کشورها می باشد. اهداف اقتصادی مشترک سبب همکاری و همگرایی بین کشورها می گردد و بر عکس اهداف اقتصادی متعارض و متفاوت منجر به رقابت بین بازیگران نظام بین الملل به ویژه کشورها می گردد. مسائل اقتصادی و ژئواکونومیکی مرتبط با افغانستنان بسته به شرایط متفاوت دوسوی 11 سپتامبر پیامدهای متفاوتی برای ایران در بر داشته می باشد.

2-14-3- عوامل اجتماعی

تماس فرهنگی، فراهم بودن اطلاعات، مناقشات سیاسی حکومتی نیز از عوامل دیگر اجتماعی می باشد که همگی بر طریقه مهاجرت تأثیر می گذارند. فاوست و همکاران عقیده دارند که از دیدگاه نظری چهار عامل در تصمیم گیری برای مهاجرت مؤثر هستند:

الف) فشارهای بوم شناختی

ب) عوامل هنجاری

ج) انگیزه های اقتصادی

د) انگیزه های روانشناختی

وی آن گاه به ترسیم ماتریس هزینه ـ فایده مهاجرت می پردازد و تصمیم به مهاجرت را تابعی از هزینه ها و منافع آن می داند. فاوست همچنین معتقد می باشد که بین علت های و انگیزه های شخصی و ویژگی های ساختاری در ابعاد اجتماعی و اقتصادی با ارزش های مورد انتظار از مهاجرت را در هفت مؤلفه ثروت، منزلت اجتماعی، آسایش، تحرک، آزادی اقدام، استقلال، وابستگی و اخلاقیات اختصار می کند و به تشریح هر یک در ارتباط با انگیزه های شخصی و ویژگی های شخصی و ویژگی های ساختاری و اجتماعی می پردازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه