تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

– یافته ها

4-1-1- مهمترین منابع چالش زای امنیتی- سیاسی  ایران و افغانستان در مرزهای جنوب شرقی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عدم وجود ثبات سیاسی، اداری، اقتصادی در افغانستان از چندین دهه قبل به ویژه بعد از خروج شوروی سابق از این کشور تاکنون همواره منشأ بروز مشکلاتی در مرزهای شرقی کشور بوده می باشد. به طوری که از 130 سال پیش بدین سو، افغانستان دست کم شش بار کانون انتشار امواج بحران زا به دولت های همجوار به ویژه ایران و پاکستان بوده می باشد(زرقانی،1386: 16). افغانستان با 57 منبع تنش و مشاجره پایه ای با همسایگانش تقریباً در قبال هر همسایه، 10 منبع مشاجره فعال یا پنهان دارد. افغانستان منابع تنش زای زیادی با ایران دارد، اما مهمترین چالش های این کشور در مرزهای شرقی کشور عبارتند از:

4-1-1-1-  مواد مخدر

صدور مواد مخدر از افغانستان به ایران برای مصرف داخلی و انتقال به اروپا، در شمار منابع اصلی و فعال بودن تنش بین دو کشور بوده می باشد(کریمی پور،1379: 150). مهمترین چالش ایران با افغانستان، این می باشد که ایران به رغم صرف هزینه های سنگین انسانی و مالی در طی سه دهه گذشته، همچنان با معضل مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران روبرو می باشد. بر اساس بعضی آمارهای چاپ گردیده، مواد مخدر مهمترین منبع اقتصادی مردم افغانستان می باشد که آن کشور از این طریق سالانه بیش از 2/1 میلیارد دلار درآمد دارد. ایران به لحاظ همسایگی با افغانستان و به ویژه به این علت که راه عبور کاروان های قاچاق مواد مخدر می باشد، لطمات زیادی را متحمل می گردد. یکی از نتیجه های ورود کلان مواد مخدر از افغانستان به ایران، بالا رفتن آمار معتادان و جرم و جنایت های ناشی از ترانزیت و توزیع این مواد در کشور بوده می باشد(همان: 151).

قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا مانند مسائلی می باشد که هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان برای مهار آن نیازمند یک همکاری نزدیک و سازنده هستند. مواد مخدر همواره از دغدغه های جدی و اساسی برای ایران بوده می باشد. حال آن که دولتمردان پاکستان و افغانستان به دلیل وجود معضلات و چالش های سیاست داخلی کمتر به آن پرداخته اند و تا کنون مبارزه با معضل مواد مخدر از اولویت های اساسی در سیاست گذاری این کشورها برخوردار نبوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه