عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

– رقابت تهاجمی

رقابت تهاجمی به تمایل شرکت در چالش با رقبای آن تصریح دارد. کوین و اسلوین (1991) احساس کردند که وضعیت کارآفرین تا حدی بازتاب تمایل شرکت به رقابت با رقبای حاضر در صنعت به گونه تهاجمی می­باشد. کوین و کوین (1990) رقابت تهاجمی را به عنوان خواست مدیریت در تمایل سازمانی به چیرگی بر رقبا در نظر گرفته­اند. تدوین استراتژی حمایتی میلر نیز با این بعد تطابق دارد. اغلب محققانی که روش گرایش کارآفرینانه را دنبال می کنند تمایزی بین رقابت تهاجمی و پیشتازی در بازار قائل نیستند، در حالی که محققانی که شیوه کارآفرینی سازمانی را دنبال می کنند، معمولا این دو بعد کارآفرینی سازمانی را نادیده می­گیرند. با وجود این، لازم می باشد بین این دو بعد تفاوت عمده­ای قائل گردید. همان گونه که بوسیله لامپکین و دس (1997، 1996) و لامپکین (1998) تصریح شده می باشد، پیشتازی در بازار و رقابت تهاجمی را می­توان دو بعد متمایز کارآفرینی سطح سازمانی در نظر گرفت. از این جهت، این فرق ناشی از این حقیقت می باشد که پیشتازی در بازار به پیشرو بودن در تسخیر فرصت­های بازار مربوط می­گردد، در حالی که رقابت تهاجمی به ارتباط تهاجمی سازمان با رقبای خود مرتبط می باشد. پیشتازی در بازار پاسخی می باشد به فرصت­ها، در حالی که  رقابت تهاجمی پاسخی می باشد به تهدیدات. این فرق بوسیله مشاهدات و تجربیات نیز اثبات شده می باشد، محققان دریافته­اند که این دو بعد را می­توان از  یکدیگر تفکیک نمود (آنتونسیک و هیسریچ، 2003).

رقابت تهاجمی به کوشش­های یک شرکت جهت بهتر اقدام کردن نسبت به رقبا در صنعت تصریح دارد. شرکت­هایی که با جهت گیری هجومی قصد پیکار با رقبا را دارند می­بایست قیمت­ها را کم کنند و از سود مصرف نظر کنند تا سهم بازار بیشتری بدست آورند یا به گونه هجومی جهت کسب ظرفیت تولیدی کوشش کنند. رقابت تهاجمی به عنوان یک مسیر توسعه و رشد شرکت، ممکن می باشد بسیار نیازمند ارتقاء نتایج دیگر فعالیت­های کارآفرینانه از قبیل نوآوری یا پیشتازی در بازار باشد. مدیران استراتژیک می­توانند از رقابت تهاجمی جهت مبارزه با روندهای صنعت که بقای آنها یا جایگاه آنها در بازار را تهدید می­کنند بهره گیری نمایند. گاهی اوقات شرکت­ها نیاز به قدرت دارند تا از جایگاه رقابتی خود- که آنها را رهبر بازار ساخته – دفاع کنند. شرکت­ها اغلب به تهاجمی بودن نیازمندند تا از مزیت­شان اطمینان یابند. این کار بوسیله سرمایه­گذاری روی تکنولوژی­های جدید یا ارائه خدمات جهت برطرف کردن نیازهای جدید بازار انجام می­گردد. دو راه که شرکت­های تهاجمی به صورت رقابتی جایگاه کارآفرینانه خود را ارتقاء می­دهند عبارتند از:

1- ورودی به بازارهایی با قیمت­هایی شدیداً پایین.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید