دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2-2-3-3-5- استقلال کاری

حتی سازمان­هایی که نوآوری و ایجاد کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید را طرفداری می­کنند، بایست کوشش بسیار زیادی جهت برانگیختن رفتار کارآفرینانه از خود نشان دهند. در واقع، تفکر کارآفرینی می­بایست تشویق گردد. شرکت ها با یک ماموریت سراسری کارآفرینی از شیوه بالا به پایین جهت تحریک فعالیت کارآفرینی بهره می­گیرند؛ بدین معنی که رهبران سطح بالای سازمان، از برنامه­ها و مشوق­هایی طرفداری می­کنند که جو کارآفرینی را پرورش دهد. بسیاری از ایده های شرکت­های جدید، به هر حال، از پایین به بالا می­آید. در بعضی سازمان های حتی بهترین ایده ها بوسیله مدیریت ارشد تحویل گرفته نمی­گردد. پس، در درون بسیاری از شرکت­ها ممکن می باشد کوشش فوق العاده و مشوق های خاص مورد نیاز باشد و از کسب و کارهای مخاطره آمیز کارآفرینانه بایستی، طرفداری صورت گیرد. ایده کسب و کار مخاطره آمیز جدید می­بایست یا هیچگاه طرح نشود یا از دو مرحله اصلی زیر عبور کند که عبارتند از:

1- تعریف پروژه.

2- اجرای پروژه.

در تعریف پروژه فرصت تشخیص داده شده بایستی توجیه گردد. این کار بایستی بر حسب این موارد انجام شودکه آیا ایده در بازار جذاب خواهد بود و چه اندازه ایده با دیگر اهداف استراتژیک شرکت متناسب می باشد. نهایتاً برای این که پروژه به حرکت درآید و اجرا گردد بایستی تأثیر استراتژیک و اقتصادی آن بوسیله مدیران عالی دارای تجربه در پروژه های مشابه طرفداری گردد. سپس این پروژه کسب و کار نوظهور با ساختار و بودجه خاص خودش همراه خواهد گردید. برای پیشرفت یک پروژه در مراحل تعریف و اجرا، یک قهرمان پروژه اغلب نیاز می باشد تا طرفداری و تشویق­ها را ایجاد کند. قهرمانان پروژه خصوصاً بعد از تعریف شدن پروژه جدید اما قبل از اجرای آن نیز اهمیت دارند. در واقع، قهرمان پروژه بین مراحل تعریف و اجرای پروژه ارتباط مستقر می­کند. آنها این کار را به وسیله تدارک منابع و تحریک علاقه به محصول، بین مشتریان بالقوه انجام می­دهد. پس در یک محیط سازمانی، قهرمان پروژه با پالایش منابع و تشویق دیگران جهت بدست آوردن فرصتی برای ایده جدید و امیدوار کننده، تأثیر کارآفرینانه مهمی را اعمال می کند.

شرکت­هایی که می­خواهند از طریق شرکت جدید توسعه یابند، معمولا یا کسب و کارهای مخاطره آمیز جدیدی را می­خرند یا شرکت جدیدی را در درون شرکت توسعه می­دهند. گزینه دیگر، سرمایه گذاری در کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید می­باشد. یعنی، سرمایه گذاری در کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید مستقل. این روش بوسیله شرکت­هایی انجام می­گردد که می­خواهند کارآفرین باشد اما استقلال خود را نیز داشته باشند. دو روش دیگر که شرکت­ها می­توانند به گونه تاثیر کارآفرینی سازمانی را از طریق استقلال طلبی رشد دهند عبارتست از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  7. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد