عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

منطقه خلیج فارس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرتاسر نوار ساحلی شمال خلیج فارس که در تقسیم بندی های اخیر به عنوان یکی از زیر سیستم های آسیای جنوب غربی مطرح گردیده محدود به جمهوری اسلامی ایران می باشد. این منطقه از شمال غرب به کشورهای عراق و کویت، از جنوب غرب و جنوب به عربستان سعودی، امارت متحده عربی، قطر و بحرین و از جنوب شرق نیز محدود به قسمتی از عمان )المسندم( می باشد )ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس، 1387 ، ص 3)خلیج فارس از نظر ویژگی های سیاسی-امنیتی و اقتصادی منطقه ای بسیار حیاتی برای ایران محسوب م یگردد. وجود منابع عظیم نفت و گاز به همراه حضور قدرت مداخل هگر (آمریکا) و پیمان نظامی–امنیتی آن با کشورهای منطقه، اختلافات ارضی و مرزی و رقابت با قدرت های منطقه ای اهمیت این منطقه را برای ایران دو چندان کرده می باشد. همچنین از آنجایی که تقریباً تمام صادرات نفتی و اکثر صادرات و واردات غیر نفتی ایران از این منطقه صورت می پذیرد؛ خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان شاهرگ اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران به شمار می رود و در صورت هرگونه بحران در منطقه تاثیرات مستقیمی بر امنیت و منافع ملی ایران خواهد داشت. از نظر فرهنگی، خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن بخشی از جهان اسلام را تشکیل می دهند.  وجود اکثریت شیعی در بحرین و عراق و اقلیت شیعیان در سایر کشورهای منطقه برای ایران مهم تلقی می گردد. به علاوه، هویت تاریخی منطقه و نام خلیج فارس برای اکثریت ایرانیان حساس و مهم شمرده می گردد. به گونه کلی، خلیج فارس مه مترین منطقه ژئوپلیتیک ایران محسوب میشود و این کشور وابستگی ژئوپلیتیک بسیار بالایی به این منطقه دارد.

2-3-3-  منطقه شبه قاره

منطقه شبه قاره با تاکید بر دو کشور افغانستان و پاکستان واجد اهمیت بسزایی برای ایران می باشد. مانند علت های اهمیت سیاسی-امنیتی این منطقه برای ایران م یتوان به مرزهای طولانی با دو کشور افغانستان و پاکستان، وجود اقلیت های اکولوژیک[1] )بلوچ ها( ، ضعف ساختار دولت-ملت و دولت های شکننده در این منطقه، ب یثباتی سیاسی، تجارت و قاچاق مواد مخدر و تهدیدات ناشی ازآن، بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بین المللی، وضعیت شیعیان و نهایتاً حضور ایالات متحده و پایگاههای نظامی آن در منطقه تصریح نمود. از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز قسمت وسیعی از این منطقه جزء حوزه تمدنی ایرانی به شمار می رود، به طوری که افغانستان را م یتوان دولت -ملتی فارس زبان محسوب نمود. از نظر اقتصادی، منطقه شبه قاره به دلیل ناامنی و بی ثباتی چندان مورد توجه واقع نشده می باشد، اما کشیده شدن خط لوله صلح به منطقه (پاکستان-هند) می تواند مزایای اقتصادی و امنیتی برای ایران به همراه داشته باشد. به گونه کلی، شبه قاره بعد از خلیج فارس و خاورمیانه مهم ترین منطقه ژئوپلیتیک پیرامون ایران می باشد.

[1] -اقلیت های اکولوژیکی، اقلیت هایی هستند که همزمان با برخورداری از صفات ویژه خود، دارای فضای جغرافیایی یا زیستگاه اختصاصی و مجزا از سرزمین و زیستگاه اکثریت می باشند. به بیانی دیگر، سرزمین مادری و زیستگاه شان در بستر تاریخ به آن ها تعلق داشته و امروزه در حاشیه یا داخل یک کشور یا دولت قرار گرفته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه