تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع دیدگاهها در زمینه ژئوپلیتیک

  • دکتر دره میر حیدر جدید ترین تعریفی که از ژئوپلیتیک ارائه کرده می باشد بدین تبیین می باشد: «ژئوپلیتیک شیوه قرائت و نگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیری های سیاسی در سطح ملی و منطقه ای می باشد» (میر حیدر، 1377: 22). دکتر پیروز مجتهد زاده در مورد ژئوپلیتیک معتقد می باشد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی زیرا، جایگاه جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی، هوایی و فضایی)، وسایل ارتباط جمعی و … را در تصمیم گیری های سیاسی، بویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه می کند» (مجتهدزاده، 1381: 128).
  • جفری پارکر ژئوپلیتیک را ارزیابی فضایی روابط بین الملل تعریف می کند (Karabulut, 2005: 29). ژنرال فرانسوی، پیرگالوا، نویسنده اثری با عنوان ژئوپلیتیک راههای رسیدن به قدرت، منتشر در سال 1990، ژئوپلیتیک را چنین تعریف می کند: ژئوپلیتیک یعنی مطالعه نحوه ارتباط بین هدایت سیاسی یک قدرت با برد بین المللی و چهارچوب جغرافیایی عملکرد آن.» (عزتی، 1379: 5).
  • سوآت ایلهان نیز در مورد ژئوپلیتیک معتقد می باشد: «ژئوپلیتیک ارتباط میان قدرت (کنونی و آینده) و هدف را – در میدان سیاست – بر مبنای جغرافیای طبیعی و سیاسی مطالعه می کند. ژئوپلیتیک جهت دهیِ تمامی عناصر قدرتی را بر اساس پهنه و داده های جغرافیایی بر روی سیاست عیان می کند. ژئوپلیتیک یعنی پویایی جغرافیا به واسطه تمامی عناصر آن و نتیجه بخشی همه این عناصر وقتی که به آنها ارزش می دهیم. ژئوپلیتیک کانون قدرت جهانی و منطقه ای را بر روی جغرافیای طبیعی و به تعبیری بر روی پهنه جغرافیا به صورت متقابل مورد ارزیابی قرار می دهد و در میدان سیاست، ارتباط میان قدرت و هدف را مستقر می کند. و زمینه سیاست امنیتی و ترقی یک دولت، گروهی از دولت ها و یا یک منطقه را تشکیل می دهد.» (ILHAN, 2002: 319-318).
  • اسپایکمن نیز از ژئوپلیتیک تعریفی اینچنین ارائه می کند: ژئوپلیتیک یعنی برنامه ریزی برای سیاست های امنیتی یک کشور با در نظر داشتن پدیده های جغرافیایی (Karabulut, 2005: 28).
  • کالین. اس. گرِی «ژئوپلیتیک را ارزیابی و تطبیق فضایی روابط بین الملل تعریف می کند».
  • هاگ. فِرینجن نیز از ژئوپلیتیک تعریفی اینچنین دارد «ژئوپلیتیک به عنوان یک دانش، تأثیر جغرافیا را بر شخصیت سیاسی کشور، تاریخ آن، موسسات و بویژه روابط آن را با دیگر کشور ها مورد مطالعه قرار می دهد» (Karabulut, 2005: 29).
  • برادن کاسلن و فرد شِلی نیز ژئوپلیتیک را مطالعه روابط بین الملل و زد و خوردهای مبتنی بر یک فضای جغرافیایی می داند (Kathleen ,2000: 5).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه