عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

تهدیدات  ژئواکونومیکی:

مسائل اقتصادی همواره یکی از عوامل اصلی روابط بین کشورها می باشد. اهداف اقتصادی مشترک سبب همکاری و همگرایی بین کشورها می گردد و بر عکس اهداف اقتصادی متعارض و متفاوت منجر به رقابت بین بازیگران نظام بین الملل به ویژه کشورها می گردد. مسائل اقتصادی و ژئواکونومیکی مرتبط با افغانستنان بسته به شرایط متفاوت دوسوی 11 سپتامبر پیامدهای متفاوتی برای ایران در بر داشته می باشد.

 

الف) قبل از 11سپتامبر:

قبل از 11سپتامبر، نبود دولت مرکزی قوی، جنگ داخلی بین گروههای افغان و بی ثباتی، مسائل اقتصادی افغانستان را در ارتباط با دیگر کشورها تحت تأثیر خود قرار داده بود. آن چیز که در ورابط ایران و افغانستان مهم بود، امنیت مرزهای دو کشور بود. مسئله انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی و دریای خزر به سواحل دریای عمان و اقیانوس هند یکی از مباحث عمده در دهه 90 و به ویژه پس از 11 سپتامبر می باشد. طرح احداث خط لوله گاز ترانس افغان که گاز ترکمنستان را به افغانستان و سپس پاکستان انتقال خواهد داد در دهه 90 در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم بودند تصویب گردید. مسیر دیگر برای انتقال نفت و گاز آسیایی مرکزی، مسیر ایران بوده که به خاطر امنیت بهتر و بیشتر در ایران، این مسیر از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. زیرا اجرای طرح ترانس افغان به علت معضلات خاص حکومت طالبان مقدور نگردید و مسیر ایران به عنوان تنها مسیر نزدیک و امن ، منافع بیشتری را برای این کشور می توانست در بر داشته باشد. به ویژه که اهمیت ژئواستراتژیکی ایران را دو چندان می نمود.

یکی از نکات مهمی که ذهن پژوهشگران را در ارتباط با طرفداری آمریکا و پاکستان از طالبان به خود معطوف داشته، همین مسئله یعنی احداث خطوط لوله نفت و گاز از آسیای مرکزی و دریای خزر به افغانستان و پاکستان می باشد. اضطراب دولت پاکستان از چنین طرحی این بود که دولت افغانستان مبادا در آینده از لوله های نفت و گاز به عنوان یکی از ابزارهای فشار سیاسی علیه پاکستان بهره گیری نماید. زیرا در آن وقت اختلافات این دو کشور روز به روز تشدید می گردید. پس پاکستان در صدد بود با تقویت گروه طالبان و طرفداری آمریکا یک دولت تحت نفوذ در افغانستان را روی کار آورد. پاکستان همواره افغانستان را به منزله یک دالان عبور سودمند برای دست یابی به منافع بازرگانی و تجاری کشورهای آسیای مرکزی تلقی نموده می باشد. عبور لوله های نفت و گاز آسیای مرکزی از افغانستان به سوی بنادر پاکستان درآمد هنگفتی نصیب این کشور می سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه