عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

–   کمیسیون دلتا: در سال 1327 . هـ .ش، دو کشور با تشکیل کمیسیون دلتای رود هیرمند موافقت نمودند. در مرداد ماه 1327 سفارت آمریکا طی یادداشتی 15 نفر کارشناس با ملیت های مختلف به دو کشور پیشنهاد نمود. پس از انتخاب اعضای کمیسیون، مذاکرات نمایندگان دو کشور در واشنگتن با اختلافات فاحشی به طول انجامید. بر اساس این پیمان بنا بر این بود که 22 متر مکعب در ثانیه از آب رودخانه هیرمند در دلتا و 4 متر مکعب در ثانیه آب خریداری شده از افغانستان به عنوان سهم ایران در نظر گرفته گردد که به این ترتیب آب وارد شونده به سیستان ایران به  26 متر مکعب در ثانیه می رسد، حتی بنا بر این بود پادشاه افغانستان، دو متر مکعب آب در ثانیه نیز به پادشاه ایران ببخشد. نماینده ایران، هویدا نخست وزیر وقت و نماینده افغانستان محمد موسی شفیق نخست وزیر افغانستان بود. این قرار داد بعدها به دلیل وقوع کودتای داوودخان در افغانستان به تصویب مجلس ملی افغانستان نرسید. اما همچنان به عنوان مبنایی در هر گونه مذاکرات تقسیم آب هیرمند مطرح می باشد.

عدم اجرای موافقت نامه های تقسیم آب بین ایران و افغانستان علت های گوناگونی دارد. اما در واقع  نمی توان تردید نمود که بی ثباتی سیاسی و اجتماعی و برهم خوردن امنیت در داخل افغانستان، اصلی ترین دلیل عدم اجرای موافقت نامه ها بوده می باشد. این وضعیت به خصوص در سالهای بعد از کودتای مارکسیتی نور محمد ترکی وجنگ و جهاد شدیدتر بوده می باشد. به طوری که طی این دوره، تا کنون مدیریت آب هیرمند به صورت یک مشکل در مناسبات ایران و افغانستان، مطرح بوده می باشد. به نظر می رسد که در سالهای اخیر دولت ایران با مشکل تأمین آب سیستان با مسائل پیچیده تری رو به رو شده می باشد. به این معنا که جنگ داخلی افغانستان باعث گردید تا کشاورزان اطراف هیرمند، از بی قانونی و بی نظمی در افغانستان بهره گیری کنند و با برداشت آب بیشتر از سهم خود باعث شدند تا دریاچه هامون ایران ،خشک گردد و آب دهی هیرمند دربخش ایرانی سیستان به شدت کاهش یابد. در سالهای حکومت طالبان نیز آب هیرمند به طرف سیستان ایران به گونه کلی خشک گردید و به یک فاجعه زیست محیطی انجامید. این اتهام متوجه طالبان گشت که آنها آگاهانه به دلیل تضادشان با ایران عملاً از ورود آب هیرمند به سیستان جلوگیری می کنند. طالبان خشکسالی را بهانه می کردند اما به ظاهر این بهانه ها در ایران خریداری نداشت.

 

ب)پس از 11 سپتامبر:

در شرایط کنونی، دولت موقت و انتقالی پس از سقوط طالبان رویه بهتری در پیش گرفته می باشد. با ارتقاء مناسبات ایران و افغانستان و همکاری ایران در تمام زمینه ها با دولت افغانستان و دیدارهای متعدد رؤسای جمهور اسلامی ایران و افغانستان، دولت افغانستان درمقاطعی اجازه داده می باشد که رودخانه هیرمند در مسیر طبیعی خود جریان یافته و به ذخیره سازی آب در زابل کمک کند. اما طرح مسئله هیرمند در یک کمیته مشترک توسط ایران، پاسخ شفاف و قانع کننده ای از سوی افغانها در برنداشته و همچنان به صورت چالشی نهفته باقی مانده می باشد. با این حال اجازه جریان طبیعی رودخانه هیرمند در بعضی مقاطع توسط افغانستان، یک تصمیم موقت وامتیازی بوده که کرزای به ایران داده می باشد و هیچ اطمینانی برای ادامه این طریقه وجود ندارد.

چنان که معلوم می باشد تا کنون به دلیل جنگ و بحران در افغانستان هیچ کدام از قرار دادها و توافقنامه ها جنبه اجرایی پیدا نکرده می باشد. مهمتر اینکه حتی در دوره جدید و ثبات نسبی به وجود آمده در افغانستان، باز هم امیدچندانی وجود ندارد که مسئله آب هیرمند به صورتی عادلانه حل گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه