شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

کلیه مطالعاتی )مطالعات قبلی (که توسط دیگران درمورد موضوع انجام گرفته می باشد را اصطلاحاً ادبیات پژوهش می نامند. مطالعه ادبیات پژوهش موجب تدوین چارچوب فکری یا تحلیلی شده و از طریق آن مسأله برای محقق محدود می گردد و از دوباره کاری جلوگیری می گردد لذا بر اساس مطالعه‌های صورت گرفته در کتب، مقالات ، مجلات و پایان نامه و رسالات نگارش یافته در مقاطع تحصیلات تکمیلی که در ایران تدوین شده می‌توان به موارد زیر تصریح نمود:

  • دکتر هادی اعظمی، دکتر محمدجواد رنجکش ، سعید جمال (مقاله1392)  اظهار داشته اند که ،در عنصر  سرزمین یکی از مقولات مهم، مناطق مرزی آن سرزمین می باشد که دولت ها اغلب به این مهم توجه دارند و سرمایه گذاری هایی را جهت حفظ و تقویت حدود و ثغور خود می نمایند. به گونه کلی در خصوص چالش های ایران و افغانستان در مرزهای شرقی عقیده دارند که افغانستان تا آینده ای نامعلوم هم چنان در شمار کشورهای بی ثبات و چالش خیز جهان باقی خواهد ماند. و در واقع تا زمان روی کار آمدن دولتی میانه رو، متمرکز و مورد پذیرش تمامی قبایل شمالی و جنوبی، این کشور صادر کننده انواع چالش و معضلات امنیتی و سیاسی به ایران و دیگر همسایگان خود خواهند بود.
  • آرزو غلامی گنجه (مقاله 1393 ماهنامه عصر امروز) او اظهار می دارد که در بعضی کشورها با در نظر داشتن جمعیت و وضعیت عمومی اقتصادی و گاهی سیاسی قوانین بعضاً سخت گیرانه یا برابر با دیگر شهروندان آن کشور وضع می گردد. در ایران اما شرایط مهاجرانی که وارد کشور می شوند و اکثراً از کشور افغانستان و عراق هستند متفاوت می باشد و سیاست‌های متغیر اعمال می گردد.بر اساس آمار هم‌اکنون حدود 1 میلیون شهروند افغان به‌صورت قانونی و تقریباً 2 میلیون افغان به شکل غیر‌قانونی در کشور زندگی می‌کنند. علت مهاجرت افغان‌ها برکسی پوشیده نیست. نبود امنیت، شرایط بد اقتصادی، نبود کار، جنگ داخلی و عدم امیدواری به آینده و پیشرفت در این کشور بیشترین دلیل مهاجرت را تشکیل می‌دهد. درواقع این افراد به امید زندگی بهتر و تامین رفاه با دشواری بسیار از مرزها عبور کرده و به کشورهای اروپایی و آسیایی مهاجرت می‌کنند. علت های مهاجرت هم برای آن‌ها چنان قوی و موجه می باشد که در این راه گاهی جان شان را از دست می‌دهند بی شک همگی نگاهی بشر دوستانه به حقوق ایرانیان در کشورهای دیگر داریم و به آن از دید حقوق بشری نگاه می کنیم و باور داریم که تن و روح بشر با هر تابعیتی شریف می باشد.

هادی اعظمی ، سید هادی زرقانی ، علی اکبر دبیری ( پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل ، سال اول، 1391)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه