عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

ژئوپولیتیک ایران و نظام امنیت منطقه ای

هیچ عنصری به اندازه عنصر ژئوپولیتیک در نوع تعامل ایران با نظام بین الملل در طول تاریخ ایران دارای اهمیت نبوده می باشد (Kemp) تأثیر این عنصر به اندازهای می باشد که حتی در درون ساخت قدرت ایران نوعی حساسیت نسبت به اهمیت فزاینده ژئوپولیتیک ایران که نوع تعامل با جهان خارج را تعیین می ‌کند، هست.

ویژگیهای ژئوپولیتیک ایران به گونه ای می باشد که از این کشور یک بازیگر پر اهمیت در نظم منطقهای و نظام بین الملل میسازد. در حال حاضر، اهمیت ژئوپولیتیک ایران برای نظام بین الملل در دو موضوع اختصار میشود:

جنگ علیه تروریسم و ژئوپولیتیک انرژی. در زمینه جنگ علیه تروریسم، ایران در وسط دو کانون اصلی تروریسم جهانی یعنی افغانستان و عراق قرار دارد. از این لحاظ خاک ایران تأثیر مهمی در سد کردن عبور و انتقال تروریستها در منطقه ایفاء می ‌کند. در زمینه ژئوپولیتیک انرژی (نفت و گاز)نیز جغرافیای ایران به گونه ای می باشد  که به نقاط حساس و نفت خیز منطقه خاورمیانه در خلیج فارس و دریای خزر دسترسی همزمان دارد.

ایران ذاتاً یک بازیگر سازنده می باشد. پایه های قدرت و ویژگیهای ژئوپولیتیک ایران به گونهای می باشد که از این کشور یک بازیگر تعادل بخش در صحنه نظام بین الملل میسازد. سازنده بودن تأثیر ایران بر این منطق استوار می باشد که هرگونه بی ثباتی و ناامنی در سطح منطقه در درجه اول منافع ملی ایران را به خطر میاندازد.

 

2-8- منطق کوشش ایران برای کسب تأثیر بیشتر

 

ویژگیها و پایه های قدرت ایران مانند ژئوپولتیک، جمعیت، منابع انرژی، ایدئولوژی پویا، و به گونه کلی

ظرفیت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به گونهای می باشد که بدون دسترسی به تأثیر متناسب در صحنه منطقه ای و جهانی قابلیت بروز کامل نخواهد پیدا نمود. از زمان بروز انقلاب اسلامی، عدم برخورداری از تأثیر مناسب منطقه ای و محدودیت های ایجاد شده در روابط با همسایگان، فرصت های فراوان اقتصادی و فرهنگی را از ایران سلب کرده و طریقه توسعه همه جانبه کشور را به تأخیر انداخته می باشد. منطق کوشش ایران برای کسب تأثیر بیشتر در دو قالب امنیت سازی و فرصت سازی قابل تبیین می باشد :

الف : امنیت سازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانند هر نظام دیگری، جمهوری اسلامی ایران به تهدیدات امنیتی خارجی نسبت به خود و کشور حساس

می باشد و لذا به گونه طبیعی تمامی کوشش و کوشش خود را انجام میدهد که به هر نحو ممکن این تهدیدات را رفع کند. به دلیل سابقه دشمنی های موجود و خصومت آمریکا نسبت به ایران و تلاشهای این کشور در تحت فشار قرار دادن ایران استراتژیهای توسعه داخلی و تنظیم سیاست خارجی، همواره با تمرکز بر استراتژیهای امنیتی و چگونگی رفع تهدید در درجه اول استوار گردیده می باشد. در نتیجه این تهدیدات، اولویتهای امنیتی  سیاسی همچنان بر روابط بین الملل ایران حاکم می باشد. هر چند تهدیدات آمریکا از زمان بروز انقلاب اسلامی به اشکال مختلف همچون هدایت کودتاها، تهاجم نظامی، طرفداری از رژیم بعثی در جنگ، اعمال تحریم های اقتصادی و … تداوم داشته اما با وقوع حوادث 11 سپتامبر شکل جدید و تهاجمی تری به خود گرفته می باشد. حضور مستقیم نظامی آمریکا در منطقه و تهدید به تغییر نظام در ایران برای اولین بار شکل عملیتری به خود گرفته می باشد. در طول 5 سال گذشته افغانستان و عراق جدید به مراکز فشار و تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه