عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تطبیقی تأثیر تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توپوگرافی

وضع توپوگرافی زمین در ناحیه لاهیجان از نظم ارتفاعی مشخصی برخوردار می باشد. هر چه از شمال ناحیه به طرف جنوب آن پیش برویم به ارتفاع زمین افزوده می گردد، بطوریکه از 27- متر در ساحل دریای کاسپین(شرق روستای حسن بکنده) تا ارتفاع 2483 متری در جنوبی ترین قسمت ناحیه (دهستان پیرکوه) نوسان پیدا می کند.

 

بخشی از شمالی ترین قسمت ناحیه که اکثرا دهستانهای شیرجوپشت و رودبنه شهرستان لاهیجان را در برمی گیرد و وسعت آن حدودا 15 درصد کل ناحیه می باشد، در ارتفاعی کمتر از صفر واقع شده می باشد. منحنی اندازه صفر از شرق روستای لیالستان شروع و پس از عبور از شمال در حوالی روستای توتستان از شهرستان لاهیجان خارج می گردد.

در این قسمت از ناحیه که در جهت شمال شرقی تا ساحل دریای کاسپین کشیده شده، زمین تقریبا هموار و در ان هیچ عارضه توپوگرافی وجود ندارد. شهر رودبنه در این ناحیه قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 7- متر می باشد. (طرح هادی رودبنه، مهندسین مشاور شمال)

محدوده ماسال از سه تیپ اکولوژیک جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی تشکیل شده می باشد که بخش جلگه‎ای آن از ارتفاع 50 الی 100متر، بخش کوهپایه ای از 100متر الی 500متر و بخش کوهستانی آن از 500متر به بالا تا ارتفاع 2500 متری کشیده شده می باشد. توپوگرافی مناسب محیطی به همراه رودخانه های همیشگی و پرآب سبب شده که جنگل های پایکوهی و کوهستانی و برفهای قله های ارتفاعات، اقلیم مناسب و دلپذیر را در قسمتهای مختلف شهرستان به همراه داشته باشد و بیشتر مساحت این شهرستان بوسیله کوهها و ارتفاعات پوشانده شده می باشد و از نظر توپوگرافیکی این شهرستان از سرزمین های مرتفع بالاتر از 3000متر تا نواحی زیر 100متر تشکیل شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تفاوتهای کارکردی بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری

مقایسه عملکرد بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری ناحیه مورد مطالعه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه