تحلیل تطبیقی تأثیر تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع آب

مهمترین و باارزش ترین منابع آبی منطقه، نزولات آسمانی(بارش) می باشد. باران سالانه منطقه لاهیجان  با ارتفاع بیش از یک متر و با احتمال وقوع و ریزش در تمام ماههای سال شرایط بسیار مطلوب و مساعدی را در وضعیت منطقه به وجودآورده می باشد.

در شهرستان لاهیجان رودخانه های متعددی جریان دارند که اکثرا در تمام طول سال دارای آب بوده و از رودهای همیشگی محسوب می شوند. لاهیجان رود به عنوان مهمترین رودخانه منطقه می باشد که از ارتفاعات جنوب لاهیجان سرچشمه گرفته و از کنار شهر لاهیجان می گذرد. حشمت رود نیز از رودخانه های مهم منطقه می باشد که از طریق اراضی شمال شهرستان وارد دریای کاسپین می گردد. سایر روهای منطقه عبارتند از: شهرود و دیسام که پس از طی کردن مسیرهایی از شهرستان به حشمت رود می پیوندند.

منابع آب  ماسال عبارتند از آب جاری در سطح شهرستان و ذخایر آب زیرزمینی و آب ذخیره شده در آب بندانها. آبهای جاری این شهرستان شامل چشمه ها، رودهای کوچک و بزرگ و آبهای زیرزمینی این شهرستان شامل چاههای معمولی، نیمه عمیق و عمیق بوده که به دلیل بارش برف و باران زیاد در طول سال سطح آن بالا می باشد. در سطح شهرستان ماسال چند رود همیشگی نسبتا پر آب و تعدادی آبراهه و رودهای کوچک جریان دارند که مهمترین آنها بدین قرارند:

  • ماسال رود(خالکایی)
  • رودخانه مرغک
  • رودخانه بهمبر (اسکندر رود)
  • آب بندانها
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زیرا در بخشی از شهرستان ماسال هنوز عملیات اجرایی شبکه آبیاری انجام نگرفته و رودهای جاری در سطح شهرستان نیز فاقد تاسیسات مهار کننده آب می باشد، لذا آب بندانها برای جبران کمبود آب در مواقع کم آبی همچنان به  عنوان منابع آبی مورد بهره برداری قرار می گیرند. در سطح شهرستان ماسال 29 آب بندان هست که ظرفیت آنها مجموعا به 3/1 میلیون متر مکعب می رسد. (اصلاح عربانی، 1387، ص1873)

 

 

 

 

 

3-7. اقلیم

تغییرات ماهیانه دما

بیشترین درجه حرارت ماهیانه در ایستگاه لاهیجان مربوط به ماه مرداد با 1/26 درجه سانتی گراد و کمترین درجه حرارت در ماه بهمن با 3/7 درجه سانتی گراد می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تفاوتهای کارکردی بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری

مقایسه عملکرد بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری ناحیه مورد مطالعه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

 
دسته بندی : پایان نامه ارشد