عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تطبیقی تأثیر تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

48 درصد پاسخ دهندگان عدم طرفداری مسئولان و 46 درصد عدم شناخت گردشگران از منطقه، 2 درصد عدم وجود جاذبه های گردشگری و 4درصد کمبود یا نبود زیرساختها ی مناسب را  دلیل اصلی معضلات گردشگری در این حوزه میدانند

در مطالعه تنگناها  و کمبودهای محدوده های مورد مطالعه بخصوص در ماسال، مشاهدات میدانی نشان دهنده و تایید کننده کمبودها و معضلات در زمینه تاسیسات زیرساختی و اقامتی و رفاهی می باشد. علاوه بر مشاهدات میدانی در این زمینه نظر گردشگران مورد پرسش قرار گرفت تا نظرات انان نیز در مطالعه مورد استناد قرار بگیرد. با یک پرسش باز از گردشگران خواسته گردید نظرات خود را در باره تنگناها و نارسائی‎های گردشگری در منابع طبیعی و پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر خود را اظهار نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ماسال، نامناسب بودن جاده، نبود پارکینگ، نداشتن آب آشامیدنی، نبود سرویس بهداشتی از معضلات زیر ساختی و کمبود امکانات اقامتی و پذیرایی، نبود روشنایی و نور در شب و نبود وسایل تفریحی و ورزشی از معضلات رفاهی و پذیرایی، عدم اطلاع رسانی(نقشه و بروشور) گرانی اجناس، نبود فروشگاه مواد غذایی، نبود وسایل نقلیه عمومی(تاکسی) نبود مکانهای فرهنگی، نبود تابلوهای راهنما مانند نارسائی‎های خدماتی در محدوده مورد مطالعه بوده می باشد.

در شهر لاهیجان با وجود قابلیت های بسیار در امر گردشگری محدودیتهایی نیز دیده می گردد که می توان با برطرف کردن این معضلات طریقه رشد گردشگری را در این شهر تسریع نمود. کمبود امکانات و سرویس‎های بهداشتی و توزیع  نامناسب آنان در سطح شهر، غیر استاندارد بودن بعضی از واحدهای اقامتی، کیفیت نامطلوب بعضی از واحدهای پذیرایی بین راهی و داخل شهری، کمبود پارکینگ و فضای مناسب جهت توقف وسایل نقلیه مسافران، عدم وجود زیربناهای کافی در حمل و نقل و ارتباطات مانند مهمترین کمبودها و موانع گردشگری در شهر لاهیجان یاد شده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تفاوتهای کارکردی بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری

مقایسه عملکرد بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری ناحیه مورد مطالعه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه