تحلیل تطبیقی تأثیر تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

یافته های میدانی

در مطالعات میدانی به مقصود مطالعه شاخص ها  و اثبات فرضیه ها و وضعیت تقاضای گردشگران در شهرهای ماسال و لاهیجان از پرسشنامه، مصاحبه، مشاهدات عینی و تصویربرداری بهره گیری گردید.

  • عوامل جمعیت شناختی گردشگران
  • عوامل جمعیت شناختی زیرا سن، جنسیت، جایگاه اجتماعی، اندازه تحصیلات و… . در انگیزه های افراد برای سیر و سفر تاثیر گذارند(داس ویل، 1997، ص44). از این رو تعدادی از سوالات پرسشنامه جهت شناسایی ویژگی های جمعیتی گردشگران مطرح گردید.
  • بطور کلی 340 برگ پرسشنامه _ در شهر لاهیجان 150 برگه و در شهر ماسال 190 برگه _ توسط بازدید کنندگان تکمیل گردید.

 

نتایج پرسشنامه های پرشده در ماسال

  • جنسیت پاسخ دهندگان
  • سن پاسخ دهندگان

از نظر سنی 38 درصد پاسخ دهندگان از گروه سنی 30-15 سال، 38 درصد از گروه سنی 45-30،

  • اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان

14 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات زیردیپلم، 30درصد دیپلم، 44درصد لیسانس و 12درصد بالاتر از لیسانس می باشند. پس همانطور که نظاره می گردد بیشترین درصد پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس می باشند

  • وضعیت شغلی پاسخ دهندگان

از بین پاسخ دهندگان 30درصد دارای شغل آزاد، 10 درصد کارمند، 12 درصد بازنشسته، 40درصد بیکار و 8 درصد صاحب مشاغل دیگر می باشند.

  • محل زندگی پاسخ دهندگان

22درصد  پاسخ دهندگان به این پرسشنامه از داخل شهرستان ماسال، 68درصد از داخل استان گیلان و  10 درصد از سایر استانها بوده اند. همانطور که  نظاره می گردد هیچ گردشگر خارجی در میان پاسخ دهندگان وجود نداشته می باشد

  • دلیل مسافرت پاسخ دهندگان به این شهر

14درصد از پاسخ دهندگان  علت سفر خود را دیدار با اقوام و آشنایان ذکر نموده اند، 76 درصد بازدید از جاذبه های طبیعی، 4 درصد کار و تجارت و 9 درصد بازدید از جاذبه های فرهنگی را به عنوان دلیل سفر اظهار کرده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • فصل سفر از نظر پاسخ دهندگان

10درصد از پاسخ دهندگان فصل بهار را مناسب ترین فصل برای بازدید از بام سبز ماسال عنوان نموده اند، 54درصد فصل تابستان، 2 درصد فصل پائیز و34 درصد نیز زمان سفر را بر اساس وقت آزاد  خود برنامه‎ریزی می نمایند. در این بین فصل زمستان هیچ درصدی را به خود اختصاص نداده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تفاوتهای کارکردی بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری

مقایسه عملکرد بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری ناحیه مورد مطالعه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه