عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-مطالعه ویژگیهای نظام پرداخت کارمزد و حق العملکاری بصورت علمی و مستند جهت ارائه به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

2- با در نظر داشتن نیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص تغییر سیستم درآمدی جایگاه های سوخت که با هدف مرتفع کردن معایب سیستم جاری انجام می گیرد ؛ آسیب شناسی و مطالعه مزایای سیستم فعلی ( پرداخت کارمزد ) و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری ,اطلاعات مفید و کاربردی را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استقرار نظام مناسب درآمدی برای جایگاه های سوخت را فرآهم می آورد .

3- با در نظر داشتن اجرای فاض دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش مضاعف هزینه های جایگاه های سوخت و نظر مدیریت شرکت در خصوص نیاز به استقرار نظام حق العملکاری ؛ مطالعه علمی و اصولی معایب و مزایای نظام پرداخت کارمزد( سیستم فعلی ) و نظام حق العملکاری جهت کمک به تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای استقرار نظامی کارآمد لازم است .

فرضیه ها[1]

فرضیه اصلی  :

  • بین نظام پرداخت کارمزد[2] و نظام حق العملکاری تفاوت هست.

فرضیه های فرعی:

1-ارتباط مستقیمی بین نظام حق العملکاری[3] و کم رنگ شدن اهرم مدیریتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر جایگاه هست .

2-ارتباط معکوسی بین اندازه فروش جایگاه ها ( در سیستم پرداخت کارمزد ) با انگیزه ایشان برای ارتقاء درجه جایگاه هست .

3-ارتباط معکوسی بین اندازه فروش جایگاه ها و تعداد ساعات خاموشی در نظام حق العملکاری هست .

4-ارتباط مستقیمی بین نظام حق العملکاری و بی نظمی در تامین سوخت در جایگاه های سوخت هست .

روش پژوهش[4]

در زمینه تئوری از روش مطالعه وبررسی کتب ونشریات ومقاله ( روش کتابخانه ای ) اطلاعات مورد نیاز از منابع اصلی جمع آوری گردید و در زمینه عملی از طریق مصاحبه و پژوهش میدانی از خبرگان تولیدی و ادارات ذیربط  اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مدل مفهومی[5] پژوهش

مدلی که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت مدل ساخته شده از چند عنصر استراتژیک می باشد که به ترتیب زیر در معرض دید قرار گرفته می باشد و در فصل چهارم مفصل در مورد این مدل بحث خواهد گردید .

[1] – HYPOTHESIS

[2] – COMMISSION BROKERAGE

[3] – FACTORAGE

[4] – srech methodology

[5] – CONCEPTUAL

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-مطالعه ویژگیهای نظام پرداخت کارمزد و حق العملکاری بصورت علمی و مستند جهت ارائه به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- با در نظر داشتن نیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص تغییر سیستم درآمدی جایگاه های سوخت که با هدف مرتفع کردن معایب سیستم جاری انجام می گیرد ؛ آسیب شناسی و مطالعه مزایای سیستم فعلی ( پرداخت کارمزد ) و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری ,اطلاعات مفید و کاربردی را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استقرار نظام مناسب درآمدی برای جایگاه های سوخت را فرآهم می آورد .

3- با در نظر داشتن اجرای فاض دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش مضاعف هزینه های جایگاه های سوخت و نظر مدیریت شرکت در خصوص نیاز به استقرار نظام حق العملکاری ؛ مطالعه علمی و اصولی معایب و مزایای نظام پرداخت کارمزد( سیستم فعلی ) و نظام حق العملکاری جهت کمک به تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای استقرار نظامی کارآمد لازم است .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد  با فرمت ورد